Nye benker i borettslaget

Endelig er våren her! Vi gleder oss stort over at grøntarealene våre endelig er i ferd med å bli nettopp grønne igjen, og at gradestokken ikke lenger viser blå!

Vi har store, flotte utearealer i borettslaget vårt, og vi har fått tilbakemeldinger om at det hadde vært fint med flere benker. Det er derfor veldig hyggelig å melde at det vil bli plassert ut flotte benker rundt i borettslaget. Enkelte steder der det er ulent terreng blir benkene plassert på små paviljonger. Den første er nå på plass ved nummer 7.

Grunnet takrehabiliteringen er det flere som får en avkortet balkongsesong. Vi velger derfor å plassere majoriteten av benkene i nedre del av gata denne første sesongen og en mindre andel øverst.  Selv om en større andel benker står i nedre del, er det selvfølgelig fritt frem for alle å bruke alle benker uansett hvor du bor.

Helt til sist oppfordrer vi alle til å ta hensyn til naboene. Rydd etter dere når dere går, og avpass støynivået når ettermiddag går mot kveld.

Vårhilsen fra styret

Plattingen er designet og snekret av vår egen vaktmesterassistent Terje

Containere settes ut 10. mai

Mandag 10. mai blir det satt ut containere på flere steder i borettslaget. De kommer på morgenen og blir hentet tidlig tirsdag 11. mai.

Egne kasser for spesialavfall

Det blir satt ut egne kasser for kasting av maling, småelektrisk og hvitevarer. Disse finner du til høyre for Joker. De blir også stående til tirsdag 11. mai.

Feilsortering koster fellesskapet mye

Hver gang vi leier inn containere, ender det ofte med at feilkasting koster oss flere 100 000 i ekstra utgifter. Dette er penger vi kunne brukt på mye hyggeligere ting for fellesskapet. Hvis dette fortsetter, vurderer vi å kun ha ryddeaksjon én gang per år.

Eksempler på ting som IKKE kastes i containerne: impregnert trevirke, bildekk , batterier, sykkeldekk, gips. Dette må du selv levere til de stedene som tar i mot til gjenvinning.

Og husk at alle søppelsekker må være gjennomsiktige. Hele containeren blir regnet som spesialavfall hvis det er svarte søppelsekker i den.

 • Hvis du er i tvil om hvor noe skal kastes/kan kastes, spør oss!
 • Vær den gode naboen som sier fra på en vennlig måte hvis du ser noen som kaster feil.
Foto: Rinke Dohmen | Unsplash

Tid for plantekasser

Da er det straks vår og tid for utdeling av plantekasser for en ny sesong. Har du grønne fingre og ønsker å dyrke grønnsaker eller blomster? Send en e-post til hovin.borettslag@gmail.com innen 05.04.21 og merk mailen med «Plantekasser».

Hadde du kasse i fjor og ønsker å være med i trekningen i år og, skriv ned nummeret på kassen du hadde sist. Det vil bli noe forflytning av noen av kassene, på grunn av solforhold og stillaser, men vi prøver å finne en kasse på området nærmest der du bor. Dere som ikke fikk kasse i fjor og stod på venteliste, vil få prioritet dersom dere ønsker kasse.

Hadde du kasse i fjor, men ikke ønsker det videre? Da må du rydde ut av kassen og renske opp slik at det er klart for nye dyrkere!

Kassene er fordelte ved nr. 9, ved nr. 47, 77/32 og bak nr. 26.

Foto: Jelleke Vanooteghem / Unsplash

Har du lyst til å gjøre en innsats for borettslaget vårt? Søk styreverv!

Vil du være med å ta beslutninger som angår deg selv og alle andre andelseiere i borettslaget? Da er et styreverv noe for deg! Eller kanskje du vil anbefale en god nabo?

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av andelseierne. Det er mange oppgaver å tak i, så det er viktig med engasjerte styremedlemmer. Blant oppgavene styret har ansvaret for er å håndtere henvendelser, prioritere og se til at vedlikeholdsoppgaver gjennomføres, følge opp prosjekter og leverandører, holde hjemmesidene oppdatert og ta imot bestillinger og holde orden på Vaskeriet. Det å sitte i styret er både lærerikt og interessant.

Vervet er honorert og du må sette av tid til styremøte ca. en gang i måneden, befaringer med leverandører og egne styreoppgaver.

Styret velges på generalforsamlingen i mai og følgende skal velges i år:

 • Styreleder for 2 år
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • Varamedlemmer for 1 år
 • 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
 • Valg av medlemmer til valgkomité for 1 år

For å søke på verv sender du en søknad med kontaktinformasjon og en beskrivelse av bakgrunn/ CV samt litt informasjon om motivasjonen for å stille til valg. Søknadsfrist er 14. mars.

Søknader sendes til valgkomitéen: hovin.borettslag@gmail.com – Skriv «Valgkomité» i emnefeltet.

Foto: Brooke Cagle / Unsplash

Ordinær generalforsamling torsdag 20. mai

Det vises til borettslagslovens § 7-4: «Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp

Foto: Aleksandre Debiève på Unsplash

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 14. mars 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

 • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
 • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til styreleder i Hovin Borettslag: hovin.borettslag@gmail.com – Skriv «Generalforsamling» i emnefeltet

De som har registrert mobilnummeret sitt hos OBOS, vil få en lenke på SMS med mulighet til å fremme saker den veien.

Valg av nye styremedlemmer

Vil du være med å ta beslutninger som angår deg selv og alle andre andelseiere i borettslaget? Da er et styreverv noe for deg! Eller kanskje du vil anbefale en god nabo?

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av andelseierne. Det er mange oppgaver å tak i, så det er viktig med engasjerte styremedlemmer. Blant oppgavene styret har ansvaret for er å håndtere henvendelser, prioritere og se til at vedlikeholdsoppgaver gjennomføres, følge opp prosjekter og leverandører, holde hjemmesidene oppdatert og ta imot bestillinger og holde orden på Vaskeriet.

Vervet er honorert og du må sette av tid til styremøte ca. en gang i måneden, befaringer med leverandører og egne styreoppgaver.

Styret velges på generalforsamlingen i mai og følgende skal velges i år:

 • Styreleder for 2 år
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • Varamedlemmer for 1 år
 • 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
 • Valg av medlemmer til valgkomité for 1 år

For å søke på verv sender du en søknad med kontaktinformasjon og en beskrivelse av bakgrunn/ CV samt litt informasjon om motivasjonen for å stille til valg. Søknadsfrist er 14. mars.

Søknader sendes til valgkomitéen: hovin.borettslag@gmail.com – Skriv «Valgkomité» i emnefeltet.

Pakkeboks i borettslaget

Etter avtale med Posten har vi nå fått Pakkeboks i Hovin Borettslag. Pakkeboks Hovin står inntil veggen til garasjeanlegget i St. Jørgens vei 53, til høyre for Joker Hasle.

For å hente pakker i pakkeboks trenger du Pakkeboks-appen. Last ned appen til mobilen din og registrer deg med mobilnummeret ditt. 

Pakkeboks Hovin

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling

Når: Tirsdag 8. desember kl. 18.00 til onsdag 16. desember klokken 18.00
Hvor: Digitalt (se innkalling om hvordan du deltar)

Styret kaller inn til digital ekstraordinær generalforsamling.

Vi hadde flere viktige saker som egentlig skulle opp på generalforsamlingen i mai, men fordi Covid-19-situasjonen var som den var, ble det avgjort å vente med de store sakene til en ekstraordinær generalforsamling høsten 2020.Vi håpet i det lengste at denne kunne holdes fysisk, med infomøter angående både takprosjektet og tv/internett. Dessverre går ikke dette med de smittevernsrestriksjonene som er i Oslo nå, derfor ser vi oss nødt til å gjennomføre den ekstraordinære generalforsamlingen digitalt. Dette er langt fra optimalt, men på grunn av flere presserende saker ser vi oss nødt til å gjøre det slik.

Vi har laget videoer og presentasjoner som forklarer både takprosjektet og valg av tv/internett. Lenker til disse finner du nedenfor. Selve innkallingen vil også bli lagt i postkassene om kort tid.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål etter å ha sett presentasjonene og lest innkallingen, kan du sende e-post til styret på hovin.borettslag@gmail.com. Spørsmålene vil bli samlet og gjennomgått. Den 8. desember publiserer vi en spørsmål-og-svar-side hvor vi svarer på spørsmål som har kommet inn. Hvis du ikke får svar på det du lurer på eller har videre spørsmål etter dette, kan du ta kontakt med OBOS-konsulenten vår Morten Wiker Røstengen på 22 86 55 84 eller styreleder Mia Kværna på 916 93 641 ved behov.

Se presentasjoner og vedlegg til saker på Vibbo

Ekstraordinært årsmøte gjennomføres digitalt

På grunn av de strenge smittevernsreglene som gjelder i Oslo for tiden, ser vi oss nødt til å gjennomføre det ekstraordinære årsmøtet digitalt.

Saker som behandles

 • Sykkelparkering
 • TV/internett
 • Rehabilitering av tak
 • Unloc / OBOS digital nøkkel
 • Salg av fellesarealer (beboersaker)

Åpner 8. desember og tilgjengelig til 16. desember

Det digitale årsmøtet åpner 8. desember klokken 18 og vil være tilgjengelig i åtte dager før det avsluttes. Siste dato for avstemming er 16. desember.

Slik deltar du

Digital deltakelse

 • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert mobiltelefonnummeret ditt, vil du motta en SMS med lenke til møtet.
 • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg.

Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi stemmen din.

Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne.

Analog deltakelse

Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler kan levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Oppdater mobilnummer og e-post på Vibbo

Hvis du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS, oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Gå inn på Vibbo – Hovin Borettslag og klikk på Kom i gang for å logge inn på siden sin. Der kan du sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Fyring

Vi har fått tilbakemeldinger om at flere av beboerne har hatt utfordringer med fyring, derfor har vi kontaktet Brann- og redningsetaten angående feiing av pipene. Beskjeden fra dem er at de inspiserer pipene hvert 5. år, og at kommer til oss i 2021. Ved siste inspeksjon opplyste feier at pipene våre har keramiske fôringer, noe som betyr at innsiden er veldig glatte. Dette betyr at sot ikke setter seg så lett fast i motsetning til en murt teglsteinspipe som kan være veldig ujevn.

Brann- og redningsetaten sa også at nedslag av røyk ikke skyldes at pipene ikke er feid, men at det ikke kommer nok tilluft ved fyring. Dette er spesielt en utfordring i gamle bygg dersom det er mye vind ute. Det er derfor viktig at alle leiligheter holder luftekanalene over vinduene åpne. Dette gjelder også om man ikke fyrer selv. Det kan også oppstå problemer med innsig av røyk dersom peisovnene er montert feil. 

Vi ber alle beboere om å sette seg inn retningslinjene rundt fyring i borettslaget og å ha luftekanalene over vinduet åpne. 

Dersom du opplever gjentagende problemer med å fyre eller har spørsmål rundt dette, ta kontakt med styret på hovin.borettslag@gmail.com eller 916 93 641, så kan vi utrede hva problemet bunner i.

Foto: Oxana LyashenkoUnsplash