Containerne kommer 14. oktober

Mandag 14. oktober blir det satt ut containere i borettslaget.

Nytt av året er at vi ikke lenger kan levere avfall i sorte søppelsekker. Alle søppelsekker må være gjennomsiktige.

Farlig avfall som maling og elektronikk må leveres i egne containere som står utenfor Joker. Det koster borettslaget mye å kvitte oss med avfall som ikke leveres på riktig måte.

Containerne blir stående fram til dagen etter, så vi håper mange benytter denne sjansen til å rydde på loftet og i kjelleren.

container-2661347_1280

Fjernvarmeutbygging i nummer 32

Hva skal gjøres

FjernvarmeFortum Oslo Varme skal tilknytte St. Jørgens vei 32 som ny fjernvarmekunde. I den forbindelse skal Enwa bygge nytt ledningsnett som vist på skissen. Ledningene kobles til eksisterende fjernvarmenett på fotballsletta som ligger på andre siden av gangveien. Grøntarealer og kryssing av gangveien vil berøres av dette.

Arbeidet er planlagt utført i uke 35–38, på hverdager i tidsrommet 07.00 til 20.00.

Det bemerkes at det kan bli endringer i fremdriften pga. uforutsette ting som f. eks. fjell og ukjente ledninger i grunnen som krever noe mer tid. 

Fjernvarmeutbyggingen innebærer gravearbeider, legging av ledninger, igjenfylling av grøfter og istandsettelse.

Det er Veflen Entreprenør AS som står for selve gravearbeidene.

Det skal også bygges innvendig i selve bygget der teknisk rom ligger i dag.

Totalentreprenør for utbyggingen er ENWA PMI v/prosjektleder Harald Johnsen.

Velkommen til generalforsamling

Når: onsdag 8 mai 2019 kl. 18:00
Hvor: Vaskeriet

Styret håper du leser gjennom borettslagets årsrapport og regnskap for 2018 og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Hovin Borettslag det kommende året.

Du som har samtykket digitalt skal allerede ha fått innkallingen på e-post. Hvis du ikke har samtykket digitalt, vil du få innkallingen i posten i løpet av neste uke. Den ble postlagt fredag 26. april.

Hvem kan delta på generalforsamlingen?

 • Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett.
 • Det er kun én stemme pr. andel.
 • Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg.
 • Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
 • En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
 • En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Generalforsamling 2018 − Innkalling, årsberetning, regnskap (pdf)

Hovin-Borettslag
Foto: Bjørn Eirik Hanssen

Balkonglivet nærmer seg

Nå nærmer tiden seg for uteliv på balkongene og uteplassene. Vi ønsker at alle skal få en hyggelig utetid. Derfor oppfordrer vi deg til å utvise godt naboskap når det gjelder grilling, røyking og musikk på balkongen.

Husordensreglene gjelder selv om det er utesesong. Dette betyr at det skal være alminnelig ro i borettslaget etter klokken 23. Du kan gjerne grille på balkongen, men husk at det kun er lov til å bruke elektrisk grill eller gassgrill.

Vi ber også om at du ikke mater fuglene ved å kaste mat på plenen. Dette tiltrekker seg mus og rotter.

På grunn av brannfare setter vi stor pris på at sneiper og aske havner i askebegeret og ikke i blomsterpotter eller på bakken.

Sånn ellers ønsker vi både to- og firbeinte et herlig balkongliv!

DSC_0949

 

Digitalt samtykke

Digitalt-samtykkeOBOS og styret i borettslaget vil gjerne kommunisere digitalt med andelseierne. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen i offentlig forvaltning, men lovverket krever at vi må be om lov.

Derfor vil OBOS sende en forespørsel om digitalt samtykke til deg som ikke har gitt samtykke om dette tidligere. Du vil motta en SMS hvor de ber om lov til å informere digitalt – via SMS, mobiltelefon eller e-post – om alt som er relevant for deg som andelseier. Det kan dreie seg om årsrapport, ligningsoppgaver, brev og fakturaer.

Vi i styret anbefaler å gi samtykke fordi dette vil gi både oss og OBOS mulighet til å sende mer digitalt istedenfor pr post. Dette er mye mer effektivt, og samtidig redder det noen trær.

Husk at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

Image by Alexas_Fotos on Pixabay

Vårens vakreste eventyr …

… også kalt rydding av loft og kjeller – og dugnad.

Loft- og kjellerrydding

Tirsdag 9. april blir det plassert ut containere i borettslaget.

Det vil også bli plassert ut egne containere til hvite-og brunevarer og kurver til maling/farlig avfall. Disse blir satt til høyre for butikken.

Containerne blir satt ut på morgenen og blir stående fram til dagen etter. Vi håper at mange benytter denne sjansen til å rydde på loftet og i kjelleren.

Dugnad

Onsdag 24. april inviterer vi til vårens Ruskenaksjon. Det vil plasseres ut containere på flere steder i borettslaget. Dugnaden avsluttes med servering av pølser og brus.

business-cargo-cargo-container-163726

Ordinær generalforsamling onsdag 8 mai

20190214_220354Det vises til borettslagslovens § 7-4:” Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Frist for å fremme forslag har nå gått ut.

 

Felleskostnadene økes fra 1. mars

fellesutgifterFra 1. mars blir det en øking i felleskostnadene på 5 %. Økingen skyldes høyere kostnader på varer og tjenester som borettslaget kjøper, øking av kommunale avgifter og høyere rente på fellesgjelden.

I tillegg er den enkelte som må betale medlemskontingenten i OBOS til medeier av leiligheten. Denne er også med på fakturaen for mars.

Årskontroll av brannvern i boliger

Brannvernutstyret i boligene er styrets ansvar. Brannslukkere og røykvarslere i alle boliger i Hovin Borettslag skal nå kontrolleres og dokumenteres. Kontrollen blir utført av firmaet Trygg og sikker.

Hvordan forholde deg til besøket:

Det er viktig at brannvernutstyret blir gjort tilgjengelige for kontroll. Hvis beboeren ikke kan være hjemme på kontrolldagen, kan nøkler leveres til vaktmesteren. Du kan også sette utstyret som skal kontrolleres (altså brannslukker og røykvarsler/-e) ut på dørmatten/utenfor døren din. 

Beboere som ønsker å levere nøkler til vaktmesteren, kan treffe ham på vaktmester-kontoret i St. Jørgens vei 39 hverdager mellom kl. 07 og kl. 08. Nøkler vil bli returnert til postkasse etter bruk med mindre annet opplyses, for eksempel vaktmester eller nabo. Innleverte nøkler må leveres i konvolutt merket med navn, adresse og etasje (eventuelt leilighetsnummer). Husk at innleverte nøkler må passe i postkasse. Nøkler som ikke passer i postkasse vil bli returnert vaktmesteren.

Hvis du har levert nøkkel, husk å sette frem apparatet for kontroll.

Viktig:
Husk å skru av boligalarm og låse inn kjæledyr på soverommet/egnet rom. Trygg og Sikker kan ikke ta ansvar for eventuelle alarmutrykninger eller kjæledyr som rømmer.

Finn kontrolldagen din – tid 08.00–Ca 15.00

Mandag 29.10
St. Jørgens vei: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Tirsdag 30.10
St. Jørgens vei: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Onsdag 31.10
St. Jørgens vei: 35, 37,41, 43, 45, 47, 49

Torsdag 01.11
St. Jørgens vei: 2, 4, 6

Fredag 02.11
St. Jørgens vei: 8, 10, 12

Mandag 05.11
St. Jørgens vei: 57, 59, 61

Tirsdag 06.11
St. Jørgens vei: 63, 65, 77, 75

Onsdag 07.11
St. Jørgens vei: 67, 69, 71, 73, 32

Torsdag 08.11
St. Jørgens vei: 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Fredag 09.11
St. Jørgens vei: 51, 53, 55,14

 • Det daglige arbeidet starter på den første oppgitte adressen i første etasje og fortsetter til øverste etasje.
 • Oppgitte tider er ca. tider.
 • Vi kan være ferdige før oppgitt tid ca. kl. 15.00.
 • Boligene må være tilgjengelige i hele det oppgitte tidsrommet.
 • For effektiv fremdrift og gjennomføring innenfor oppgitt tidsrom vil det ikke være rom for bestilling av tid.

For spørsmål kontakt Trygg og Sikker på tlf: 22 11 01 10 eller e-post: ketil@tryggogsikker.no. E-post leses ikke på kveld eller helg.

Nordic_6kg
Kontrollen gjelder avbildet Nordic 6 kg pulverapparat innkjøpt av styret i desember 2011 samt kontroll av røykvarslere.