Info om avfallsbrønner

BM Scandinavia har vært på besiktigelse av avfallsbrønnene sammen med Vaktmesterkompaniet. De har registrert at det er setninger av asfalten ved nært alle brønnene.

Vaktmesterkompaniet kommer tilbake med tiltak og tidspunkt for utbedringer.

Styret vil holde beboere oppdatert om saken.