Høstrydding onsdag 12. oktober

Det vil bli utplassert containere for høstens rydding av loft- og kjellerboder, samt annet avfall beboere ønsker å bli kvitt, 12.oktober. De blir fjernet morgenen 13. oktober.

Alle beboere oppfordres til å kaste alt som står umerket i fellesarealene på loft og i kjeller i sin oppgang. Containere vil bli utplassert rundt om i borettslaget. Det vil ikke bli utført rydding med ryddemannskap i år, du kaster det du vil bli kvitt selv.