Styremøte Hovin Borettslag 14. august

Det blir mulighet for beboere å komme innom styremøte dersom man har spørsmål eller saker til styret 14.august fra klokka 18.00-18.30 på Vaskeriet. Vel møtt!
 
Hilsen Styret