Månedlige arkiver: juli 2018

Branntetting av bad

Som nevnt på generalforsamling er styret igang med å få utbedret
branntetting i borettslaget. Dette er på bakgrunn av en utredning som viste
store variasjoner i utførelsen av branntettingen mellom etasjene. I en stor del
av leilighetene som ble undersøkt i utredningen viste det seg at
branntettingen ikke var tilfredsstillende utført eller manglet. Gjennom denne
utredningen viste det seg også at noen bad har ventilasjonsluker som er
delvis tettet igjen. I forbindelse med branntettingsarbeidet vil derfor disse
ventilasjonslukene også bli utbedret, for bedre ventilasjon i byggene.


Før-befaring uke 32 og 33, oppstart uke 35

Det er Oslo Brannsikring som vil stå for arbeidet, og prosjektet har oppstart i uke 35. I forkant av dette vil de gjennomføre en før-befaring i alle leiligheter for å få oversikt over hvordan forholdene er i hver leilighet (type tak, ventilasjon osv.). Denne finner sted i uke 32 og uke 33 mellom klokken 17–21. Informasjon med detaljert oversikt henger nå på oppslagstavlene. Du kan også se oversikten her (pdf)

Beskjed på døren din
Oslo Brannsikring vil henge beskjed på døren din om hvilken dag de kommer for å utføre jobben.


Selve prosessen

Branntettingen vil bli gjennomført ved å gå inn gjennom taket på badet.

For de som har gipstak i dag vil det bli gjennomført de- og remontering av
gipshimling, inkludert el-arbeider, fug, sparkling og to strøk maling.

For de som har spiletak vil taket kun trekkes til side og deretter remonteres.

Det er utarbeidet et eget tilbud til beboere med spiletak, dersom disse ønsker
gipstak med spot-belysning. Kostnad på dette dekkes av den enkelte beboer. Faktura kommer fra Oslo Brannsikring.

Tilbudet er som følger:

Montering av gipshimling, inkludert nedlekting, gips, el-arbeider, fuging, evt. taklist, sparkling og maling 2 strøk. Pris 9 900 kr (ekskl. mva.)

Dersom du også ønsker spotbelysning tilkommer 7 300 kr. Dette inkluderer 4 stk. Led-spotter, 1 stk. trafo og 1 dimmer. Se informasjon om og bilder av spottene (pdf)

Samlet pris blir på 17 200 kr (ekskl. mva.)

Beboere som ønsker dette må sende e-post til morten@oslobrannsikring.no innen mandag 20. august.

Prosjektet dekkes av oppsparte midler og vil ikke føre til økning av
felleskostnader.