Fremdrift branntetting

Rev. 2, datert 25.10.18

Branntettingsprosjektet er nå godt i gang, og flere av badene er allerede ferdigstilt. Tilbakemeldingene fra beboere så langt har vært svært positive, og vi opplever at Oslo Brannsikring er en entreprenør som strekker seg svært langt for oss.

Mange har etterlyst en fremdriftsplan. Grunnen til at denne kommer først nå er at prosjektet har måttet «sette seg litt» før entreprenør har kunnet anslå hvor lang tid arbeidet tar, og dermed beregne når man kommer hvor.

Fremdriftsplanen ble oppdatert 25. oktober.

Følgende gjelder fortsatt:

  • Planen er kun veiledende. Det er varsel som henges opp på dør ca. en uke før oppstart som er gjeldende.
  • Planen kan avvike med pluss/minus 2 uker. Dette er avhengig av fremkommelighet i leiligheter, tilleggsarbeider, uforutsette hendelser etc. Hvis du ser at det vil være helt umulig i den perioden din oppgang tas, kontakt Oslo Brannsikring så fort som mulig.
  • Beboere må forvente at arbeider tar opptil fem virkedager pr. leilighet. Dette er fordi de ulike fagene ikke får gjort alt på samme dag. Badene vil være fullt brukelige i disse dagene.

Oppdatert_fremdriftsplan_251018

Se fremdriftsplan (pdf)