Månedlige arkiver: oktober 2018

Årskontroll av brannvern i boliger

Brannvernutstyret i boligene er styrets ansvar. Brannslukkere og røykvarslere i alle boliger i Hovin Borettslag skal nå kontrolleres og dokumenteres. Kontrollen blir utført av firmaet Trygg og sikker.

Hvordan forholde deg til besøket:

Det er viktig at brannvernutstyret blir gjort tilgjengelige for kontroll. Hvis beboeren ikke kan være hjemme på kontrolldagen, kan nøkler leveres til vaktmesteren. Du kan også sette utstyret som skal kontrolleres (altså brannslukker og røykvarsler/-e) ut på dørmatten/utenfor døren din. 

Beboere som ønsker å levere nøkler til vaktmesteren, kan treffe ham på vaktmester-kontoret i St. Jørgens vei 39 hverdager mellom kl. 07 og kl. 08. Nøkler vil bli returnert til postkasse etter bruk med mindre annet opplyses, for eksempel vaktmester eller nabo. Innleverte nøkler må leveres i konvolutt merket med navn, adresse og etasje (eventuelt leilighetsnummer). Husk at innleverte nøkler må passe i postkasse. Nøkler som ikke passer i postkasse vil bli returnert vaktmesteren.

Hvis du har levert nøkkel, husk å sette frem apparatet for kontroll.

Viktig:
Husk å skru av boligalarm og låse inn kjæledyr på soverommet/egnet rom. Trygg og Sikker kan ikke ta ansvar for eventuelle alarmutrykninger eller kjæledyr som rømmer.

Finn kontrolldagen din – tid 08.00–Ca 15.00

Mandag 29.10
St. Jørgens vei: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Tirsdag 30.10
St. Jørgens vei: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Onsdag 31.10
St. Jørgens vei: 35, 37,41, 43, 45, 47, 49

Torsdag 01.11
St. Jørgens vei: 2, 4, 6

Fredag 02.11
St. Jørgens vei: 8, 10, 12

Mandag 05.11
St. Jørgens vei: 57, 59, 61

Tirsdag 06.11
St. Jørgens vei: 63, 65, 77, 75

Onsdag 07.11
St. Jørgens vei: 67, 69, 71, 73, 32

Torsdag 08.11
St. Jørgens vei: 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Fredag 09.11
St. Jørgens vei: 51, 53, 55,14

  • Det daglige arbeidet starter på den første oppgitte adressen i første etasje og fortsetter til øverste etasje.
  • Oppgitte tider er ca. tider.
  • Vi kan være ferdige før oppgitt tid ca. kl. 15.00.
  • Boligene må være tilgjengelige i hele det oppgitte tidsrommet.
  • For effektiv fremdrift og gjennomføring innenfor oppgitt tidsrom vil det ikke være rom for bestilling av tid.

For spørsmål kontakt Trygg og Sikker på tlf: 22 11 01 10 eller e-post: ketil@tryggogsikker.no. E-post leses ikke på kveld eller helg.

Nordic_6kg
Kontrollen gjelder avbildet Nordic 6 kg pulverapparat innkjøpt av styret i desember 2011 samt kontroll av røykvarslere.