Månedlige arkiver: mars 2019

Digitalt samtykke

Digitalt-samtykkeOBOS og styret i borettslaget vil gjerne kommunisere digitalt med andelseierne. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen i offentlig forvaltning, men lovverket krever at vi må be om lov.

Derfor vil OBOS sende en forespørsel om digitalt samtykke til deg som ikke har gitt samtykke om dette tidligere. Du vil motta en SMS hvor de ber om lov til å informere digitalt – via SMS, mobiltelefon eller e-post – om alt som er relevant for deg som andelseier. Det kan dreie seg om årsrapport, ligningsoppgaver, brev og fakturaer.

Vi i styret anbefaler å gi samtykke fordi dette vil gi både oss og OBOS mulighet til å sende mer digitalt istedenfor pr post. Dette er mye mer effektivt, og samtidig redder det noen trær.

Husk at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

Image by Alexas_Fotos on Pixabay

Vårens vakreste eventyr …

… også kalt rydding av loft og kjeller – og dugnad.

Loft- og kjellerrydding

Tirsdag 9. april blir det plassert ut containere i borettslaget.

Det vil også bli plassert ut egne containere til hvite-og brunevarer og kurver til maling/farlig avfall. Disse blir satt til høyre for butikken.

Containerne blir satt ut på morgenen og blir stående fram til dagen etter. Vi håper at mange benytter denne sjansen til å rydde på loftet og i kjelleren.

Dugnad

Onsdag 24. april inviterer vi til vårens Ruskenaksjon. Det vil plasseres ut containere på flere steder i borettslaget. Dugnaden avsluttes med servering av pølser og brus.

business-cargo-cargo-container-163726