Vårens vakreste eventyr …

… også kalt rydding av loft og kjeller – og dugnad.

Loft- og kjellerrydding

Tirsdag 9. april blir det plassert ut containere i borettslaget.

Det vil også bli plassert ut egne containere til hvite-og brunevarer og kurver til maling/farlig avfall. Disse blir satt til høyre for butikken.

Containerne blir satt ut på morgenen og blir stående fram til dagen etter. Vi håper at mange benytter denne sjansen til å rydde på loftet og i kjelleren.

Dugnad

Onsdag 24. april inviterer vi til vårens Ruskenaksjon. Det vil plasseres ut containere på flere steder i borettslaget. Dugnaden avsluttes med servering av pølser og brus.

business-cargo-cargo-container-163726