Fjernvarmeutbygging i nummer 32

Hva skal gjøres

FjernvarmeFortum Oslo Varme skal tilknytte St. Jørgens vei 32 som ny fjernvarmekunde. I den forbindelse skal Enwa bygge nytt ledningsnett som vist på skissen. Ledningene kobles til eksisterende fjernvarmenett på fotballsletta som ligger på andre siden av gangveien. Grøntarealer og kryssing av gangveien vil berøres av dette.

Arbeidet er planlagt utført i uke 35–38, på hverdager i tidsrommet 07.00 til 20.00.

Det bemerkes at det kan bli endringer i fremdriften pga. uforutsette ting som f. eks. fjell og ukjente ledninger i grunnen som krever noe mer tid. 

Fjernvarmeutbyggingen innebærer gravearbeider, legging av ledninger, igjenfylling av grøfter og istandsettelse.

Det er Veflen Entreprenør AS som står for selve gravearbeidene.

Det skal også bygges innvendig i selve bygget der teknisk rom ligger i dag.

Totalentreprenør for utbyggingen er ENWA PMI v/prosjektleder Harald Johnsen.