iSekk – plassering og bortkjøring av avfall fra oppussing

Det har kommet flere henvendelser i forbindelse med beboeres bruk av iSekk og plassering av avfall fra oppussingsarbeid. Hvis du har planer om å ta i bruk iSekk, ber vi deg følge disse enkle retningslinjene:

  • Ta kontakt med vaktmesteren for riktig utplassering av sekk.
  • Sekkene skal merkes med leilighetsnummer. Dette gjør du enkelt ved å klistre på en teipbit eller lignende og skrive på leilighetsnummeret ditt.
  • Sekker som ikke er merket vil bli fjernet så fort de blir oppdaget.
  • Sekker kan kun bli stående i kort tid (vi snakker 2–3 dager for det samme avfallet).
  • Sekker som blir stående over tiden vil bli fjernet for brukers regning.
  • Sekkene skal stå minst 5 meter fra husveggen på grunn av brannfare.
  • Sekkenes tilstand og plassering skal ikke representere noen form for fare for noen.
  • Sekkene skal ikke være til hinder for ferdsel på vei og fortau eller stenge dører/oppganger.
  • Sekkene skal ikke stå i nærheten av søppelcontainerne, fordi de vil hindre adkomsten til søppelbilen.
  • Andelseieren må i utgangspunktet ta ansvaret for andres eventuelle misbruk av sekkene o.l. (med andre ord, fjerne andres avfall).
Bildet er lånt fra Norsk gjenvinning