Månedlige arkiver: mars 2021

Tid for plantekasser

Da er det straks vår og tid for utdeling av plantekasser for en ny sesong. Har du grønne fingre og ønsker å dyrke grønnsaker eller blomster? Send en e-post til hovin.borettslag@gmail.com innen 05.04.21 og merk mailen med «Plantekasser».

Hadde du kasse i fjor og ønsker å være med i trekningen i år og, skriv ned nummeret på kassen du hadde sist. Det vil bli noe forflytning av noen av kassene, på grunn av solforhold og stillaser, men vi prøver å finne en kasse på området nærmest der du bor. Dere som ikke fikk kasse i fjor og stod på venteliste, vil få prioritet dersom dere ønsker kasse.

Hadde du kasse i fjor, men ikke ønsker det videre? Da må du rydde ut av kassen og renske opp slik at det er klart for nye dyrkere!

Kassene er fordelte ved nr. 9, ved nr. 47, 77/32 og bak nr. 26.

Foto: Jelleke Vanooteghem / Unsplash

Har du lyst til å gjøre en innsats for borettslaget vårt? Søk styreverv!

Vil du være med å ta beslutninger som angår deg selv og alle andre andelseiere i borettslaget? Da er et styreverv noe for deg! Eller kanskje du vil anbefale en god nabo?

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av andelseierne. Det er mange oppgaver å tak i, så det er viktig med engasjerte styremedlemmer. Blant oppgavene styret har ansvaret for er å håndtere henvendelser, prioritere og se til at vedlikeholdsoppgaver gjennomføres, følge opp prosjekter og leverandører, holde hjemmesidene oppdatert og ta imot bestillinger og holde orden på Vaskeriet. Det å sitte i styret er både lærerikt og interessant.

Vervet er honorert og du må sette av tid til styremøte ca. en gang i måneden, befaringer med leverandører og egne styreoppgaver.

Styret velges på generalforsamlingen i mai og følgende skal velges i år:

  • Styreleder for 2 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • Varamedlemmer for 1 år
  • 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
  • Valg av medlemmer til valgkomité for 1 år

For å søke på verv sender du en søknad med kontaktinformasjon og en beskrivelse av bakgrunn/ CV samt litt informasjon om motivasjonen for å stille til valg. Søknadsfrist er 14. mars.

Søknader sendes til valgkomitéen: hovin.borettslag@gmail.com – Skriv «Valgkomité» i emnefeltet.

Foto: Brooke Cagle / Unsplash