Containere settes ut 10. mai

Mandag 10. mai blir det satt ut containere på flere steder i borettslaget. De kommer på morgenen og blir hentet tidlig tirsdag 11. mai.

Egne kasser for spesialavfall

Det blir satt ut egne kasser for kasting av maling, småelektrisk og hvitevarer. Disse finner du til høyre for Joker. De blir også stående til tirsdag 11. mai.

Feilsortering koster fellesskapet mye

Hver gang vi leier inn containere, ender det ofte med at feilkasting koster oss flere 100 000 i ekstra utgifter. Dette er penger vi kunne brukt på mye hyggeligere ting for fellesskapet. Hvis dette fortsetter, vurderer vi å kun ha ryddeaksjon én gang per år.

Eksempler på ting som IKKE kastes i containerne: impregnert trevirke, bildekk , batterier, sykkeldekk, gips. Dette må du selv levere til de stedene som tar i mot til gjenvinning.

Og husk at alle søppelsekker må være gjennomsiktige. Hele containeren blir regnet som spesialavfall hvis det er svarte søppelsekker i den.

  • Hvis du er i tvil om hvor noe skal kastes/kan kastes, spør oss!
  • Vær den gode naboen som sier fra på en vennlig måte hvis du ser noen som kaster feil.
Foto: Rinke Dohmen | Unsplash