Om Hovin Borettslag

Borettslaget er registert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 950142898, ligger i bydel 2 Grünerløkka i Oslo kommune og har adresse St. Jørgensvei 1-77, 2-32.

Borettslaget består av 540 andelsleiligheter, fordelt på 25 bygninger. Tomten som ble kjøpt i 1986, er på 61 476 km2 og har følgende gårds- og bruksnummer 122-148. De første innflyttingene skjedde i perioden 1954-1956.