Brannsikkerhet

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt eller mangler, meldes dette til vaktmesteren for utlevering av nytt.

Brannslokningsapparat og røykvarsler(e) i den enkelte leilighet tilhører borettslaget. Utstyret skal derfor være igjen i leiligheten dersom du flytter.

Nye røykvarslere og brannslukningsapparat ble montert i leilighetene desember 2011. Kontroll av røykvarsler

Borettslaget har avtale med Trygg og sikker som gjør en årlig kontroll av røykvarslere og brannslukkere.

Branninstruks

Varsle: Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles umiddelbart. Forsøk deretter å varsle beboerne.

Redde: Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med: – Rømningsveier og nødutganger.
– Hvor slokkeutstyr er plassert.

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.

Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes.

Oppmøtested ved brann: ved nærmeste søppelstasjon

BRANN: 110

POLITI: 112

AMBULANSE: 113