Bygningsforsikring

Borettslaget har inngått avtale med Obos Skadeforsikring fra 17.01.15.

Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Skader på varmekabler i bad dekkes ikke.

Dersom det oppstår en skade, må denne meldes til forsikringsavdelingen i Obos på telefon 22 86 55 00. Da vil du få snakke med en forsikringskonsulent som gir råd om hva du skal gjøre og som melder inn skaden til forsikringsselskapet.

Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr. 6 000,-. Ved vannskader er egenandelen kr. 10.000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar (se vedtektene for en oversikt over hva som er borettslagets og andelseiernes vedlikeholdsansvar). Sørg i tillegg for å ha egen innboforsikring.