Generalforsamling

Generalforsamlingen (GF) er øverste myndighet i borettslaget og holdes hvert år senest før utgangen av juni. Som andelseier bør du lese innkalling og møtepapirer samt stille på møtet. Du bor vel i et borettslag fordi du er litt engasjert i denne boformen, ikke sant?

Styret varsler andelseierne om GF minst 8 og høyst 20 dager før GF. Innkalling skal inneholde dato for møtet og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet . Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst 3 dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget. Styret deler personlig ut innkallingsheftet i alle postkasser.

Det er ikke mulig å komme med benkeforslag på en GF, så det er viktig å fremme forslag skriftlig i forkant og innen oppgitte frister. Har du et forslag du ønsker å fremme, kan det være greit å lufte det med styret først. Noen ganger rekker det å fremme et forslag til styret som kun trenger en styrebehandling, ikke et GF-vedtak. Ikke nøl med å spørre!

Innkalling og protokoll

Innkalling 2020 (pdf) – Protokoll 2020 (pdf)

Innkalling 2019 (pdf) – Protokoll 2019 (pdf)

Innkalling 2018 (pdf) – Protokoll 2018 (pdf)

Innkalling 2017 (pdf) – Protokoll 2017 (pdf)

Innkalling ekstraordinær 2016 (pdf) – Protokoll ekstraordinær 2016 (pdf)

Innkalling 2016 (pdf) – Protokoll 2016 (pdf)

Innkalling 2015 (pdf) – Protokoll 2015 (pdf)

Innkalling 2014 (pdf) – Protokoll 2014 (pdf)

Innkalling 2013 (pdf) – Protokoll 2013 (pdf)

Innkalling 2012 (pdf) – Protokoll 2012 (pdf)

Innkalling 2011 (pdf) – Protokoll 2011 (doc)

Innkalling 2010 (pdf) – Protokoll 2010 (doc)

Innkalling 2009 (doc) – Protokoll 2009 (doc)

Innkalling 2009 (doc) – Protokoll 2009 (doc)

Innkalling 2008 (doc) – Protokoll 2008 (doc)

Protokoll 2007 (doc)

Innkalling 2006 (doc) – Protokoll 2006 (doc)

Innkalling 2005 (doc)