Parkering

Hovin Borettslag har 216 plasser som leies ut til beboere. I tillegg har borettslaget 6 garasjer for utleie.

Hvis du ønsker du fast parkeringsplass, må du henvende deg til vaktmesteren for å bli satt på parkeringslisten. Ventetid er ca 2 år.

Gjesteparkering
Det finnes gjesteparkeringsplasser nedenfor Joker-butikken. Her kan gjester/besøkende parkere i maks 3 dager. Beboere kan parkere på gjesteparkeringen fra 21.00–08.00. Forøvrig er det mulig å benytte de kommunale parkeringsplassene i gata vår. Vi gjør oppmerksom på at det er innført beboerparkering på de kommunale parkeringsplassene. Det betyr at du må ha beboerparkeringstillatelse eller betale per time for å parkere på disse. Les mer om hvordan du skaffer deg parkeringstillatelse

Parkering i stikkveier er forbudt
Det ikke er tillatt å parkere i stikkveiene i borettslaget. Ved brann- og ambulanseutrykning vil dette kunne skape store problemer. Av- og pålessing/mindre opphold er fortsatt tillatt, men kun i korte perioder. Parkering over natten er under ingen omstendigheter tillatt. Det er også forbudt å parkere på grøntarealet/gresset.

Parkering ved flytting
Vi anbefaler at du henvender deg til P-service for å søke om tillatelse hvis du har behov for å stå lengre utenfor husene. Send e-post til post@pservice.no eller ring 412 55 384 (kveldstid 17.00–07.00 og helger: 940 84 725).

P-service følger nøye med på parkeringen her. Vi oppfordrer derfor alle til å følge parkeringsreglene for å unngå bøter.

Ladeplasser for elbil
Styret har gjennom OBOS Prosjekt fått utarbeidet en rapport om mulighet for ladeplasser for elbil i borettslaget. Vi ser nå på hvordan vi skal gå frem for å utnytte de områdene som er aktuelle og det praktiske rundt opprettelse av dette. Vi vil også kartlegge hvor mange i borettslaget som kjører elbil og som dette kan være aktuelt for. Les Elbilene kommer – en mulighetsstudie (pdf)

Parkeringskontroll 

Kontroll fra borettslaget
P-service er engasjert til å kontrollere parkeringen. Nærmere informasjon om parkeringsbestemmelser finnes på skilt og i borettslagets vedtekter.

Det er ikke tillatt å parkere i stikkveiene i Hovin borettslag. Dette av hensyn til fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer og beboere. Av- og pålessing/mindre opphold er fortsatt tillatt, men kun i korte perioder. Parkering over natten er under ingen omstendigheter tillatt. Ved flytting kan du risikere bot hvis du ikke gjør en avtale direkte med P-service. Send e-post til post@pservice.no eller ring 412 55 384 (kveldstid 17.00–07.00 og helger: 940 84 725).

Kommunal kontroll i St. Jørgens vei
Vi minner om at det er kommunale parkeringsbestemmelser i St. Jørgens vei. Dette betyr at det ikke er lov å parkere nærmere enn 5 meter fra gatehjørner (5 meter fra der krysset begynner å bue inn). Her er det kommunens parkeringsvakter som foretar kontroll.


Parkering i borettslagets regi 

Priser på borettslagets parkeringsplasser – pr. måned:

  • P-plass uten strøm: 300,–
  • P-plass med strøm for motorvarmer: 500,–
  • Garasjeplass: 700,– (+ 15.000,– i depositum)

Det vil også tilkomme et ekspedisjonsgebyr direkte fra OBOS.

Husk!

  • Plassen følger ikke leiligheten.
  • Leieforholdet opphører ved salg, overførsel eller fremleie.
  • Du må selv si opp plassen. Ta kontakt med Vaktmester. Oppsigelsestid er 1 mnd.

Styret ber alle som leier parkeringsplass om å benytte den. Plasser som ikke benyttes kan blir inndratt.

Ofte stilte spørsmål om parkering:

Hvor lang tid må jeg stå på liste for å parkeringsplass?
Det tar ca. 2 år før du får plass, men dette avhenger av hvor mange som flytter ut av borettslaget og som sier opp plassene.

Må jeg si opp plassen selv?
Ja, du har ansvar for å si opp plassen selv når du flytter. Gi beskjed til vaktmester, som oppdaterer ventelistene. Du har 1 mnd. oppsigelsestid.

Hva gjør borettslaget for å kontrollere bruk av borettslagets parkeringsplasser?
Vi har ikke kapasitet til å følge med på alle plassene til enhver tid, men vaktmester har oversikt over hvem som leier hvor. Blir det oppdaget at en beboer ikke bruker plassen sin, kan den bli fordelt videre. Har du en plass ved siden av deg som står tom, ber vi deg gi beskjed til vaktmester.

Har borettslaget noen planer for flere parkeringsplasser?
Borettslaget ble bygget i en tid før bilen var allemannseie, slik at det er ikke dimensjonert for dette hos oss. Det foreligger ingen planer om å opprette flere plasser. Det har tidligere blitt behandlet ulike forslag på Generalforsamling, men de har blitt stemt ned av beboerne. Borettslaget har to oppstillingsplasser for bilkollektivet, og vi anbefaler å bruke disse.

Kan beboere bruke gjesteplassene?
Nei, disse er forbeholdt gjester, men du kan stå der mellom kl. 21.00 og 8.00 hvis de er ledige. Disse plassene blir kontrollert av P-service, og du vil få bot om du ikke overholder disse bestemmelsene.

Jeg har stått veldig kort tid i en stikkvei og fått bot. Kan styret gjøre noe med dette?
Nei, dessverre. Styret overstyrer ikke bøter gitt av P-service, så det må du ta med dem. Du kan imidlertid kontakte P-service i forkant for å få tillatelse til og stå der en kort tid (se info om parkeringskontroll).