Skadedyr

Det er den enkelte beboers plikt å overvåke egen bolig med hensyn til skadedyr, samt forhindre rotteplage ved god avfallshåndtering. Dersom beboere oppdager rotter eller andre skadedyr, som biller, maur etc., skal vaktmester kontaktes. Vaktmester er dermed behjelpelig med å kontakte skadedyrfirma ved behov.

Borettslaget har avtale med Oslo Veggdyrkontroll som har oppfølging av åtestasjoner for mus og rotter i borettslaget.