Styret

Styret er valgt av Generalforsamlingen og består av følgende representanter:

  • Styreleder 1 år: Mia Kværna
  • Styremedlem 1 år: Ingrid Ihle Pedersen
  • Styremedlem 1 år: Kristin Flood Strøm
  • Styremedlem 2 år: Camilla Olsen
  • Styremedlem 2 år: Karine Kristiansen

Styremøter avholdes stort sett én gang per måned.

Planlagte møter sommer 2020

  • 30. juni klokken 17
  • 11. august klokken 17

Hvis du som beboer ønsker å prate med styret om noe, har vi satt av den første halvtimen til dette. Vennligst send oss en e-post i forkant sånn at vi vet hva du ønsker å ta opp.