Vaktmester

Vaktmester

Bent Brustad er vaktmester i Hovin Borettslag. Han holder til i kjelleren på Vaskeriet, i St. Jørgens vei 39. Brustad står for vedlikehold av eiendommen, blant annet gjennom reparasjoner, gressklipping og snømåking.

Brustad har også ansvaret for nye skilt til postkasser, parkeringslisten, navneendringer på ringeklokken og utlevering av maling til balkongen.

Du kan kontakte Brustad ved å sende en e-post eller ring 920 13 966.