Lufting av radiatorer

Alle beboere med radiatorer i leiligheten bør lufte disse regelmessig, da det kan være luft i systemet. Dette gjelder de som bor i blokken i nr 32.

Prosedyre ved lufting:

• skru igjen radiatorkran.

• åpne lufteskruen, til det kommer luft eller vann. nb: ikke skru den helt ut, hold en kopp e.l under. luftenøkkel kan kjøpes i vvs-forretning.

• luft til det kommer bare vann.

• steng lufteskruen helt igjen.

• åpne radiatorkran.

• dersom det verken kommer luft eller vann, kontakt vaktmester

• lufteskruen må alltid stenges.

• dersom lufteventilen er malt igjen, må malingen skrapes bort.

• dette gjelder også varmerør på badet, kran sitter på toppen av røret (kun 8 etg.).