Lufting og rens av luftekanaler

 

Bygningene i Hovin borettslag har fra oppføringstidspunktet termisk ventilasjon. Imidlertid har bruken av boligene endret seg mye de siste tiår, og dagens bruksmønster tilfører langt mer fukt i leiligheten enn det som var vanlig på oppføringstidspunktet. Det er derfor viktig å sørge for en tilstrekkelig tilgang på ny, frisk luft gjennom ventiler i yttervegg og luftespalter i vinduer.

Ventilasjonssystemet krever regelmessige tilsyn og vedlikehold. Det er spesielt viktig at man ikke stenger avtrekksventiler. Det kan i så fall ødelegge balansen i anlegget og skape trekk- og støyproblemer i andre leiligheter

Samtlige friskluftventiler og avtrekksventiler bør støvsuges av den enkelte beboer årlig. Dette for å opprettholde best mulig ventilasjon.

Hvis det i din leilighet til stadighet forekommer problemer av type som er skissert nedenfor, bør den enkelte beboer vurdere å foreta seg noe med tanke på ventilering av leiligheten:

 • Det er mye og ofte dugg på vinduer og vann i vinduskarmer.
 • Våtromsvegger er fuktige lenge etter bruk av vann (dusj etc.).
 • Det er tung luft inne. Luften virker stinn og innestengt når man kommer utenfra.
 • Naboens matlukt o.a. kommer inn i leiligheten via intern lekkasje.

De vanligste årsakene til ovennevnte problemer er:

 1. Beboer har stengt (tettet, malt over, kledd inn etc.) en eller flere avtrekksventiler og eller lyrer/ventiler i yttervegg.
 2. Beboer har koblet avtrekksapparater (f.eks. kjøkkenvifte) til avtrekksventilen.
 3. Kapasitet på avtrekksvifte er for dårlig (feildimensjonert eller nedslitt).
 4. Ildsteder i leiligheten trenger store mengder luft og kan ved bruk ødelegge det naturlige avtrekket, og i stedet snu luftstrømmen i avtrekkssjaktene.

Punkt 1 og 2 er godt kjente fenomener i mange leiligheter. For å forhindre dette kan man iverksette følgende tiltak:

 • Avtrekksventiler på kjøkken og bad skal være åpne året rundt.
 • Tilluftsventiler i fasader/vinduer skal være åpne året rundt, men åpningen kan reguleres etter utetemperaturen.
 • Kjøkkenhetter skal aldri være tilkoblet avtrekkssystemet.
 • Spalteventiler (som regel i terskel under dør) som sikrer luftforflytning i leiligheten må ikke tettes eller fjernes. Dette er særlig viktig for baderomsdør.
 • Alle ventiler (tilluft og avtrekk) må rengjøres med jevne mellomrom. Støvsuger, børster, såpevann og klut blir nødvendig.

Punkt 3 behøver ikke være noen ”stor sak”, men kan medføre en del ombygging av både bygningsteknisk og elektrisk art. Det er viktig at man ikke går i gang med skifte av vifte, dersom det i virkeligheten er tilstoppede kanaler som er årsaken til at viften ikke har tilstrekkelig kapasitet.

Punkt 4 er bare aktuelt for boliger med peis- eller vedovn. Det bør være et ekstra luftinntak i rommet hvor ildstedet befinner seg. Dette inntaket kan være stengt så lenge ildstedet ikke er i bruk. Dersom ildstedet ikke får nok luft utenfra vil det hente luft inne, bl.a. fra avtrekkskanalene. Balansen blir ødelagt, og man risikerer for eksempel å trekke inn naboens mat- og røyklukt.

God ventilasjon er viktig for trivsel og helse, og for forebygging av astma- og allergisykdommer. God ventilasjon er videre viktig for å unngå bygningsskader som følge av mugg, sopp og råte.