Takarbeider i nr 9, 11 og 13

Informasjon til beboere vedrørende oppstart av takarbeider i St. Jørgens vei 9, 11 og 13

Tak

Fra mandag 1. mars blir det innført fyringsforbud. Dette grunnet «åpent» tak, dvs. treverk og underlagspapp som lettere antennes enn takstein. 

Under rehabiliteringsarbeidene må det påregnes en del støv, støy og anleggstrafikk i tilknytning til bygget. Det vil forekomme nedfall av støv i loftsbodene under rehabiliteringen. Beboeren står selv ansvarlig for å flytte vekk og tildekke inventaret som er i tilknytning til piper på loftet. Det må påberegnes at alt inventar må tildekkes.

Piper/skorstein

Flere av pipene er i dårlig forfatning og trenger rehabilitering. Av sikkerhetsmessige årsaker pålegges det fyringsforbud fra mandag 1. mars inntil arbeidene ferdigstilles. Dere varsles av styret/entreprenør når fyringsforbudet opphører.

Inneklima

Alle innvendige ventiler og ildsteder må lukkes. Lufting over tak vil også bli avstengt. Dette kan medføre høyere luftfuktighet i leilighetene. Den enkelte må sørge for utlufting via vinduer/fasadeventiler hvis kondens oppstår. Styret eller entreprenøren tar ikke ansvar for eventuelle skader som skyldes manglende utlufting/avfukting. Avfukter eller fuktballer (opptar fukt) kan være et godt tiltak.

Balkonger

Det skal utføres malingsarbeider på balkongene. Overflater som vegger/ himling/ rekkverk mm. skal behandles. Før arbeidene begynner, må du rydde inn alt av løsøre fra balkongen din; f.eks. møbler, blomsterkasser, grill osv. De som har innglasset balkong, må la glassene stå åpne slik at arbeiderne har tilgang til balkongen. De som har plassbygde eller fastmonterte artikler på vegg, må demontere eller dekke til dette. Entreprenøren og borettslaget tar ikke ansvar for skader hvis utstyr ikke er ryddet bort eller ikke forsvarlig dekket til. Dette arbeidet starter mandag 1. mars.

Beboere må ikke oppholde seg på balkonger i tidsrommet 0700–1700 mandag–fredag. Dette er av sikkerhetshensyn til den enkelte beboer.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre, men vi håper på forståelse og velvilje slik at arbeidet kan foregå trygt og effektivt.

Vennlig hilsen Oslo Entreprenørbedrift AS og styret i Hovin Borettslag