Takrehabilitering

Under finner du generell informasjon om hva tak- og balkongrehabiliteringen innebærer for deg som beboer når de kommer til blokken du bor i. Se tentativ framdriftsplan nederst på siden.

Tak

Under rehabiliteringsarbeidene må det påregnes en del støv, støy og anleggstrafikk i tilknytning til blokken det jobbes i. Det vil forekomme nedfall av støv i loftsbodene under rehabiliteringen. Beboerne står selv ansvarlige for å flytte vekk og tildekke inventaret som er i tilknytning til piper på loftet, det må påberegnes at alt inventar må tildekkes.

Piper/skorstein

Flere av pipene er i dårlig forfatning og trenger rehabilitering. Av sikkerhetsmessige årsaker vil det være fyringsforbud fra arbeidet starter inntil arbeidene ferdigstilles. Dere varsles av styret/entreprenør når fyringsforbudet starter og når det opphører.

Inneklima: Alle innvendige ventiler og ildsteder må lukkes. Lufting over tak vil også bli avstengt. Dette kan medføre høyere luftfuktighet i leilighetene, og den enkelte må sørge for utlufting via vinduer/fasadeventiler hvis kondens oppstår. Styret eller entreprenøren tar ikke ansvar for eventuelle skader som skyldes manglende utlufting/avfukting. Avfukter eller fuktballer (opptar fukt) kan være et godt tiltak.

Balkonger

Det skal utføres malingsarbeider på balkongene. Overflater som vegger/ himling/ rekkverk mm. skal behandles. Før arbeidene begynner, må du rydde inn alt av løsøre fra balkongen din; f.eks. møbler, blomsterkasser, grill osv. De som har innglasset balkong, må la glassene stå åpne slik at arbeiderne har tilgang til balkongen. De som har plassbygde eller fastmonterte artikler på vegg, må demontere eller dekke til dette. Entreprenøren og borettslaget tar ikke ansvar for skader hvis utstyr ikke er ryddet bort eller ikke forsvarlig dekket til.Beboere må ikke oppholde seg på balkonger i tidsrommet 0700–1700 mandag–fredag. Dette er av sikkerhetshensyn til den enkelte beboer.

Det vil bli gitt nærmere beskjed om oppstartsdatoer for balkongarbeidet når vi kommer til blokken din.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre, men vi håper på forståelse og velvilje slik at arbeidet kan foregå trygt og effektivt.

Tentativ framdriftsplan

Vi understreker at denne planen er tentativ og vil bli revidert fortløpende.

OBS! Takene i nr. 67–69 og 71–73 ble rehabilitert for noen år siden og skal ikke tas, men det skal utføres arbeid på balkongene. Vi skal få satt opp en dato på dette så fort vi kan.

Om smittevern

Entreprenøren følger alle gjeldende smittevernregler. I tillegg har de iverksatt påbud om koronatesting med jevne mellomrom. Dette gjelder alle arbeidere på byggeplassen (både fra totalentreprenøren og underleverandører). De som ikke kan framlegge test som er nyere enn 48 timer ved kontroll, blir bortvist fra byggeplassen. Kontrollen utføres av OSEB.

Totalentreprenør: Oslo Entreprenørbedrift AS