Takrehabilitering

På denne siden kan du lese hva som er status per nå. I tillegg ligger det en tentativ framdriftsplan her, og spesifikk informasjon til hver blokk publiseres fortløpende.

Nederst på siden kan du lese generell informasjon om rehabiliteringen og en kort oppsummering av hva som skal utføres.

Piper er i meget dårlig stand

I en så stor rehabilitering som dette, er det mange variabler, og det er flere elementer vi ikke kunne vite nøyaktig tid på før arbeidet ble satt i gang. Dette gjelder blant annet råteskader i undertaket og tilstanden på pipene. Det viser seg at flere av pipene er i mye dårligere stand enn antatt, så dette arbeidet har tatt lenger tid. Les notat og se en filmsnutt fra befaringen gjort av OBOS Prosjekt:

Film fra pipebefaringen

Forsinkelse i leveranser grunnet pandemien

Det har dessverre også blitt forsinkelser i leveransen av noen materialer på grunn av Covid- 19. Dette har ført til en forsinkelse i arbeidet i de to nederste blokkene. Vi beklager ulempene dette medfører og vil gjerne takke beboerne i nr. 1, 3, 5, 7 og 2 for den tålmodigheten dere har vist i byggeperioden.

Planen som ligger ute nå er tentativ, så det kan fortsatt bli noen endringer. Men vi håper at lærdommene fra de første to blokkene har gjort entreprenøren godt rustet til å håndtere uforutsette ting som måtte dukke opp videre i arbeidet.

Underveis har det også blitt etablert gode rutiner på flere områder, slik at enkelte deler av arbeidet tar kortere tid enn forventet. Vi har byggemøter annenhver uke, der vi også tar opp problemstillinger og bekymringer fra oss beboere.

Tentativ framdriftsplan

Vi understreker at denne planen er tentativ og vil bli revidert fortløpende.

Fremdriftsplanen viser når de faktiske arbeidene begynner. Stillasene vil settes opp litt før.

Når arbeidene nærmer seg, blir det lagt ut spesifikk informasjon for hver blokk på Styretavla og på denne siden. I tillegg blir det sendt ut SMS. Dere trenger IKKE foreta dere noe før dere har fått denne spesifikke informasjonen.

OBS! Takene i nr. 67–69 og 71–73 ble rehabilitert for noen år siden og skal ikke tas, men det skal utføres arbeid på balkongene. Vi skal få satt opp en dato på dette så fort vi kan.

Generelt om rehabiliteringen

Kort oppsummering av hva som skal skje:
 • Det skal legges nye tak på alle blokkene. Det blir lagt ny teglstein og nye undertak. Skader i treverket på loftet blir også utbedret. Takene på 67-69 og 71-73 blir ikke skiftet, siden de fikk nye tak for noen år siden.
 • Pipene skal skiftes. Det har vist seg at flere av pipene er i dårligere stand enn antatt, så alle piper skal skiftes.
 • Takvinduene skal byttes ut. Det har vært en del lekkasje gjennom disse i flere av blokkene. Det blir satt inn nye vinduer fra Velux. Disse har mekanisk lukking med sensor slik at de lukkes automatisk ved regnvær.
 • Balkongtakene over balkongene i toppetasjene skal skiftes. Det har vært mye problemer med lekkasjer på flere av disse de siste årene. Stålkonstruksjonen skal pusses, males og gjenbrukes så sant det lar seg gjøre. Deler som ikke kan gjenbrukes (f.eks. pga. rust) skal skiftes.
 • Skader på utvendig panel rundt kvistleilighetene skal utbedres.
 • Ventilasjonen i kvistleilighetene skal utbedres.
 • Spileveggene på siden av balkongene skal skiftes. Disse blir erstattet av nye vegger med samme utforming som er laget av tilnærmet vedlikeholdsfritt metall.
 • De hvite balkongplatene skal skiftes ut.
 • Trepanelet på balkongveggene skal vaskes og males.
 • Undersiden av balkonggulvene skal vaskes og males.
 • Balkongrekkverkene skal pusses, renses og males. Alle rekkverkene blir hvite.
 • Dreneringen under de enkelte balkong skal utbedres for å hindre oppsamling av smuss og drypping til balkongen under.

Ta gjerne kontakt med oss i styret hvis du vil ha mer informasjon.

Under rehabiliteringsarbeidene må det påregnes en del støv, støy og anleggstrafikk i tilknytning til blokken det jobbes i. Det vil forekomme nedfall av støv i loftsbodene under rehabiliteringen. Beboerne står selv ansvarlige for å flytte vekk og tildekke inventaret som er i tilknytning til piper på loftet, det må påberegnes at alt inventar må tildekkes.

I utgangspunktet skal det ikke jobbes med mer enn fire blokker samtidig, men det kan forekomme litt overlapp slik at det i kortere perioder vil være stillaser på seks blokker samtidig.

Piper/skorstein

Av sikkerhetsmessige årsaker vil det være fyringsforbud fra arbeidet starter inntil arbeidene ferdigstilles. Dere varsles av styret/entreprenør når fyringsforbudet starter og når det opphører.

Inneklima: Alle innvendige ventiler og ildsteder må lukkes. Lufting over tak vil også bli avstengt. Dette kan medføre høyere luftfuktighet i leilighetene, og den enkelte må sørge for utlufting via vinduer/fasadeventiler hvis kondens oppstår. Styret eller entreprenøren tar ikke ansvar for eventuelle skader som skyldes manglende utlufting/avfukting. Avfukter eller fuktballer (opptar fukt) kan være et godt tiltak.

Balkonger

Det skal utføres malingsarbeider på balkongene. Overflater som vegger/ himling/ rekkverk mm. skal behandles. Før arbeidene begynner, må du rydde inn alt av løsøre fra balkongen din; f.eks. møbler, blomsterkasser, grill osv. De som har innglasset balkong, må la glassene stå åpne slik at arbeiderne har tilgang til balkongen. De som har plassbygde eller fastmonterte artikler på vegg, må demontere eller dekke til dette. Vi anbefaler også at beboere dekker til balkonggulvet. Entreprenøren og borettslaget tar ikke ansvar for skader hvis utstyr ikke er ryddet bort eller ikke forsvarlig dekket til.

Beboere må ikke oppholde seg på balkonger i tidsrommet 0700–1700 mandag–fredag. Dette er av sikkerhetshensyn til den enkelte beboer.

Det vil bli gitt nærmere beskjed om oppstartsdatoer for balkongarbeidet når vi kommer til blokken din.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre, men vi håper på forståelse og velvilje slik at arbeidet kan foregå trygt og effektivt.

Visningsbalkong

Det vil bli laget en slags «visningsbalkong» der beboere kan se hvordan det ferdige resultatet blir. Denne er dessverre noe forsinket på grunn av materialforsinkelser.

Informasjonsfilmer

Det har blitt produsert to filmer med informasjon om entreprenøren og litt om hva du som beboer må tenke på å ta hensyn til.

Om smittevern

Entreprenøren følger alle gjeldende smittevernregler. I tillegg har de iverksatt påbud om koronatesting med jevne mellomrom. Dette gjelder alle arbeidere på byggeplassen (både fra totalentreprenøren og underleverandører). De som ikke kan framlegge test som er nyere enn 48 timer ved kontroll, blir bortvist fra byggeplassen. Kontrollen utføres av OSEB.

Skjerpelser i forbindelse med innstramming av tiltak fra og med 2. mars

Det innføres pålegg om at det skal gjennomføres en kontrollbefaring en gang pr. time på byggeplass for å kontrollere at tiltakene blir fulgt. Det skal dokumenteres at denne runden er gjennomført.

Det vil også være en dedikert person som har ansvar for smittevern på byggeplassen.

Totalentreprenør: Oslo Entreprenørbedrift AS