Vedlikeholdsnøkkelen

I 2012 utførte OBOS prosjekt en vedlikeholdskartlegging av borettslaget på vegne av styret. De løpende vedlikeholdsprosjektene er forankret i anbefalinger herifra.

Siden 2012 har det blant annet blitt skiftet ut ytterdører både i oppganger og til den enkelte beboer, rehabilitert tak på lavblokkene, oppgradert søppelhåndteringssystem, foretatt blikkenslagerarbeid på tak, renset takrenner.

Prosjekter styret ønsker å ta tak i fremover er utskifting av vinduer og dører, balkongoppgraderinger, skifte av tak.

Baderom ble oppgradert i slutten av nittitallet og vil ikke bli vurdert i nærmeste fremtid.

Vedlikeholdsnøkkelen