Arrangementer

Vaskeriet har ulike arrangementer som holdes gjennom året. Disse er åpne for alle beboere og andre interesserte i nabolaget. De er gratis for alle.

Jamming