Nøkler/nøkkelbrikke til ytterdør

Nøkkelbrikke til ytterdørene kan bestilles ved henvendelse til vaktmesteren. Disse koster 200 kr/stk. Nøkkel til ytterdør må bestilles hos Rolf Nygaard AS, Bernt Ankers gate 2, 0181 Oslo. Rekvisisjon for bestilling fås hos vaktmesteren. Denne nøkkelen koster 600 kr/stk.