Renhold

Tang og Jacobsen foretar trappevask, vask av vaktmesterkontor og vask av Vaskeriet.

Blokkene 1–77 (høyre side) vaskes mandager, blokkene 2–32 på tirsdager (venstre side). Ta gjerne inn dørmatten den dagen det vaskes i blokken din, så blir jobben enklere for vaskebyrået.

Vaskeriet vaskes første torsdag i måneden og rengjøres løpende av beboere etter bruk.