Securitas-vekter

Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse kan vekter kontaktes hele døgnet. Assistanse kan for eksempel være hjelp til å stoppe husbråk eller unormal støy i tidsrommet husordensreglene tilsier at det skal være ro (etter kl. 23.00 hverdager og helg). I tillegg er det telefonisk alarmtjeneste tilknyttet heisanlegg i nr. 32.

Securitas-vekter kan kontaktes på:
– telefon: 22 97 10 70