Kategoriarkiv: dugnad

Containerne kommer – rydd loft og kjeller

I perioden 16. til 20. oktober blir det satt ut kasser for spesialavfall og containere til annet skrot. Vi setter stor pris på at alle tar i et tak for å få ryddet på loft og i kjellere.

Kasser for spesialavfall kommer 16. oktober

Fra fredag 16. oktober blir det satt ut egne kasser for kasting av maling, småelektrisk og hvitevarer. Disse finner du til høyre for Joker. De blir stående til tirsdag 20. oktober.

Foto: Jacob Campbell / Janaya Dasiuk (Unsplash)

Containere kommer 19. oktober

Mandag 19. oktober blir det satt ut containere på flere steder i borettslaget. De kommer på morgenen og blir hentet tidlig på tirsdag 20. oktober.

Feilsortering koster fellesskapet mye

Hver gang vi leier inn containere, ender det ofte med at feilkasting koster oss flere 100 000 i ekstra utgifter. Dette er penger vi kunne brukt på mye hyggeligere ting for fellesskapet. På grunn av disse ekstra kostnadene vurderer vi nå å kun ha ryddeaksjon én gang per år.

  • Hvis du er i tvil om hvor noe skal kastes/kan kastes, spør oss!
  • Vær den gode naboen som sier fra på en vennlig måte hvis du ser noen som kaster feil.
Foto: Frank Mckenna (Unsplash)

Vårens vakreste eventyr …

… også kalt rydding av loft og kjeller – og dugnad.

Loft- og kjellerrydding

Tirsdag 9. april blir det plassert ut containere i borettslaget.

Det vil også bli plassert ut egne containere til hvite-og brunevarer og kurver til maling/farlig avfall. Disse blir satt til høyre for butikken.

Containerne blir satt ut på morgenen og blir stående fram til dagen etter. Vi håper at mange benytter denne sjansen til å rydde på loftet og i kjelleren.

Dugnad

Onsdag 24. april inviterer vi til vårens Ruskenaksjon. Det vil plasseres ut containere på flere steder i borettslaget. Dugnaden avsluttes med servering av pølser og brus.

business-cargo-cargo-container-163726