Kategoriarkiv: Nyheter

Containerne kommer – rydd loft og kjeller

I perioden 16. til 20. oktober blir det satt ut kasser for spesialavfall og containere til annet skrot. Vi setter stor pris på at alle tar i et tak for å få ryddet på loft og i kjellere.

Kasser for spesialavfall kommer 16. oktober

Fra fredag 16. oktober blir det satt ut egne kasser for kasting av maling, småelektrisk og hvitevarer. Disse finner du til høyre for Joker. De blir stående til tirsdag 20. oktober.

Foto: Jacob Campbell / Janaya Dasiuk (Unsplash)

Containere kommer 19. oktober

Mandag 19. oktober blir det satt ut containere på flere steder i borettslaget. De kommer på morgenen og blir hentet tidlig på tirsdag 20. oktober.

Feilsortering koster fellesskapet mye

Hver gang vi leier inn containere, ender det ofte med at feilkasting koster oss flere 100 000 i ekstra utgifter. Dette er penger vi kunne brukt på mye hyggeligere ting for fellesskapet. På grunn av disse ekstra kostnadene vurderer vi nå å kun ha ryddeaksjon én gang per år.

  • Hvis du er i tvil om hvor noe skal kastes/kan kastes, spør oss!
  • Vær den gode naboen som sier fra på en vennlig måte hvis du ser noen som kaster feil.
Foto: Frank Mckenna (Unsplash)

Status på prosjekter i borettslaget

Styret får mange henvendelser angående ulike prosjekter som er på gang i borettslaget. Her får du en statusmelding på tre av disse prosjektene: tak, elbillading og sykkeloppbevaring.

Tak

Prosjektet som tar for seg bytte av tak og balkongtak er i gang. Det ble forespeilet at vi ville ta saken opp på en generalforsamling i vinter, men prosjektet er så omfattende at det har tatt lenger tid å kartlegge og innhente tilbud enn forventet. Arbeidet med å gå gjennom tilbudene og ha oppklarende møter er i gang, og det vil bli satt opp en ekstraordinær generalforsamling så fort vi har gode alternativer å legge frem for dere.

Elbillading

I fjor utredet vi mulighetene for å opprette ladeplasser for elbiler i borettslaget. Det er mulighet for det, men oppføring av ladeplasser er foreløpig satt litt på vent på grunn av andre saker som haster mer. Vi håper på å komme i gang med det om ikke så lenge. Det vil nok i første omgang bli ett eller to områder som blir lagt opp, og det blir da en ny egen venteliste på disse plassene.

Sykkeloppbevaring

Vi har sett på alternative måter å oppbevare sykler i borettslaget. Det fremstår som mest hensiktsmessig med frittstående sykkelskur og vi har innhentet tilbud på dette. Vi har også søkt om støtte fra Oslo kommune, noe vi har fått godkjent. Forslag til plassering av sykkelskur blir fremmet som sak på den ordinære generalforsamlingen 19. mai.

Prosjekter

Bilder:

Info om vindu og balkongprosjekt

Styret har nå vedtatt og inngått kontrakt med leverandør av vinduer og balkongdører. Leverandør er VD Montasje og vår prosjektleder er OPAK som hjelper til med koordineringen av tjenestene. Oppstart av utskifting av vinduer og balkongdører er satt til 2. januar, med ferdigstillelse senest 30. juni. Alle får 3-lagsvinduer med åpningsmulighet.
Rekkefølgen for utskifting blir som følger:
Gruppe 1: Blokk 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Gruppe 2: Blokk 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Gruppe 3: Blokk 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Gruppe 4: Blokk 57, 59, 61, 63, 65
Gruppe 5: Blokk 67, 69, 71, 73, 75, 77, 32
NB! Mer eksakt info om når vinduene skiftes hos deg kommer i postkassene, nyhetsbrev og på nett. Du trenger ikke ringe styreleder for mer info, for dette er det vi kan kommunisere foreløpig. Det jobbes akkurat nå med de konkrete planene hos leverandør og prosjektleder.

Høstrydding onsdag 12. oktober

Det vil bli utplassert containere for høstens rydding av loft- og kjellerboder, samt annet avfall beboere ønsker å bli kvitt, 12.oktober. De blir fjernet morgenen 13. oktober.

Alle beboere oppfordres til å kaste alt som står umerket i fellesarealene på loft og i kjeller i sin oppgang. Containere vil bli utplassert rundt om i borettslaget. Det vil ikke bli utført rydding med ryddemannskap i år, du kaster det du vil bli kvitt selv.

Siste info om vindu og balkongprosjekt

Det vil bli gjennomført tilbudsbefaring i løpet av denne uken i samarbeid med vår prosjektleder OPAK. Fristen for innlevering av tilbud fra oppdragstakere er i august. I slutten av august, starten av september vil styret velge tilbyder i samråd med OPAK. Oppstart av arbeidene vil etter planen være i oktober/november.

Det vil komme mer informasjon etter sommerferien.

God ferie til alle beboere!