Kategoriarkiv: Nyheter

Har du lyst til å gjøre en innsats for borettslaget vårt? Søk styreverv!

Vil du være med å ta beslutninger som angår deg selv og alle andre andelseiere i borettslaget? Da er et styreverv noe for deg! Eller kanskje du vil anbefale en god nabo?

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av andelseierne. Det er mange oppgaver å tak i, så det er viktig med engasjerte styremedlemmer. Blant oppgavene styret har ansvaret for er å håndtere henvendelser, prioritere og se til at vedlikeholdsoppgaver gjennomføres, følge opp prosjekter og leverandører, holde hjemmesidene oppdatert og ta imot bestillinger og holde orden på Vaskeriet. Det å sitte i styret er både lærerikt og interessant.

Vervet er honorert og du må sette av tid til styremøte ca. en gang i måneden, befaringer med leverandører og egne styreoppgaver.

Styret velges på generalforsamlingen i mai og følgende skal velges i år:

 • Styreleder for 2 år
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • Varamedlemmer for 1 år
 • 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
 • Valg av medlemmer til valgkomité for 1 år

For å søke på verv sender du en søknad med kontaktinformasjon og en beskrivelse av bakgrunn/ CV samt litt informasjon om motivasjonen for å stille til valg. Søknadsfrist er 14. mars.

Søknader sendes til valgkomitéen: hovin.borettslag@gmail.com – Skriv «Valgkomité» i emnefeltet.

Foto: Brooke Cagle / Unsplash

Pakkeboks i borettslaget

Etter avtale med Posten har vi nå fått Pakkeboks i Hovin Borettslag. Pakkeboks Hovin står inntil veggen til garasjeanlegget i St. Jørgens vei 53, til høyre for Joker Hasle.

For å hente pakker i pakkeboks trenger du Pakkeboks-appen. Last ned appen til mobilen din og registrer deg med mobilnummeret ditt. 

Pakkeboks Hovin

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling

Når: Tirsdag 8. desember kl. 18.00 til onsdag 16. desember klokken 18.00
Hvor: Digitalt (se innkalling om hvordan du deltar)

Styret kaller inn til digital ekstraordinær generalforsamling.

Vi hadde flere viktige saker som egentlig skulle opp på generalforsamlingen i mai, men fordi Covid-19-situasjonen var som den var, ble det avgjort å vente med de store sakene til en ekstraordinær generalforsamling høsten 2020.Vi håpet i det lengste at denne kunne holdes fysisk, med infomøter angående både takprosjektet og tv/internett. Dessverre går ikke dette med de smittevernsrestriksjonene som er i Oslo nå, derfor ser vi oss nødt til å gjennomføre den ekstraordinære generalforsamlingen digitalt. Dette er langt fra optimalt, men på grunn av flere presserende saker ser vi oss nødt til å gjøre det slik.

Vi har laget videoer og presentasjoner som forklarer både takprosjektet og valg av tv/internett. Lenker til disse finner du nedenfor. Selve innkallingen vil også bli lagt i postkassene om kort tid.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål etter å ha sett presentasjonene og lest innkallingen, kan du sende e-post til styret på hovin.borettslag@gmail.com. Spørsmålene vil bli samlet og gjennomgått. Den 8. desember publiserer vi en spørsmål-og-svar-side hvor vi svarer på spørsmål som har kommet inn. Hvis du ikke får svar på det du lurer på eller har videre spørsmål etter dette, kan du ta kontakt med OBOS-konsulenten vår Morten Wiker Røstengen på 22 86 55 84 eller styreleder Mia Kværna på 916 93 641 ved behov.

Se presentasjoner og vedlegg til saker på Vibbo

Ekstraordinært årsmøte gjennomføres digitalt

På grunn av de strenge smittevernsreglene som gjelder i Oslo for tiden, ser vi oss nødt til å gjennomføre det ekstraordinære årsmøtet digitalt.

Saker som behandles

 • Sykkelparkering
 • TV/internett
 • Rehabilitering av tak
 • Unloc / OBOS digital nøkkel
 • Salg av fellesarealer (beboersaker)

Åpner 8. desember og tilgjengelig til 16. desember

Det digitale årsmøtet åpner 8. desember klokken 18 og vil være tilgjengelig i åtte dager før det avsluttes. Siste dato for avstemming er 16. desember.

Slik deltar du

Digital deltakelse

 • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert mobiltelefonnummeret ditt, vil du motta en SMS med lenke til møtet.
 • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg.

Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi stemmen din.

Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne.

Analog deltakelse

Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler kan levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Oppdater mobilnummer og e-post på Vibbo

Hvis du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS, oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Gå inn på Vibbo – Hovin Borettslag og klikk på Kom i gang for å logge inn på siden sin. Der kan du sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Containerne kommer – rydd loft og kjeller

I perioden 16. til 20. oktober blir det satt ut kasser for spesialavfall og containere til annet skrot. Vi setter stor pris på at alle tar i et tak for å få ryddet på loft og i kjellere.

Kasser for spesialavfall kommer 16. oktober

Fra fredag 16. oktober blir det satt ut egne kasser for kasting av maling, småelektrisk og hvitevarer. Disse finner du til høyre for Joker. De blir stående til tirsdag 20. oktober.

Foto: Jacob Campbell / Janaya Dasiuk (Unsplash)

Containere kommer 19. oktober

Mandag 19. oktober blir det satt ut containere på flere steder i borettslaget. De kommer på morgenen og blir hentet tidlig på tirsdag 20. oktober.

Feilsortering koster fellesskapet mye

Hver gang vi leier inn containere, ender det ofte med at feilkasting koster oss flere 100 000 i ekstra utgifter. Dette er penger vi kunne brukt på mye hyggeligere ting for fellesskapet. På grunn av disse ekstra kostnadene vurderer vi nå å kun ha ryddeaksjon én gang per år.

 • Hvis du er i tvil om hvor noe skal kastes/kan kastes, spør oss!
 • Vær den gode naboen som sier fra på en vennlig måte hvis du ser noen som kaster feil.
Foto: Frank Mckenna (Unsplash)

Status på prosjekter i borettslaget

Styret får mange henvendelser angående ulike prosjekter som er på gang i borettslaget. Her får du en statusmelding på tre av disse prosjektene: tak, elbillading og sykkeloppbevaring.

Tak

Prosjektet som tar for seg bytte av tak og balkongtak er i gang. Det ble forespeilet at vi ville ta saken opp på en generalforsamling i vinter, men prosjektet er så omfattende at det har tatt lenger tid å kartlegge og innhente tilbud enn forventet. Arbeidet med å gå gjennom tilbudene og ha oppklarende møter er i gang, og det vil bli satt opp en ekstraordinær generalforsamling så fort vi har gode alternativer å legge frem for dere.

Elbillading

I fjor utredet vi mulighetene for å opprette ladeplasser for elbiler i borettslaget. Det er mulighet for det, men oppføring av ladeplasser er foreløpig satt litt på vent på grunn av andre saker som haster mer. Vi håper på å komme i gang med det om ikke så lenge. Det vil nok i første omgang bli ett eller to områder som blir lagt opp, og det blir da en ny egen venteliste på disse plassene.

Sykkeloppbevaring

Vi har sett på alternative måter å oppbevare sykler i borettslaget. Det fremstår som mest hensiktsmessig med frittstående sykkelskur og vi har innhentet tilbud på dette. Vi har også søkt om støtte fra Oslo kommune, noe vi har fått godkjent. Forslag til plassering av sykkelskur blir fremmet som sak på den ordinære generalforsamlingen 19. mai.

Prosjekter

Bilder:

Info om vindu og balkongprosjekt

Styret har nå vedtatt og inngått kontrakt med leverandør av vinduer og balkongdører. Leverandør er VD Montasje og vår prosjektleder er OPAK som hjelper til med koordineringen av tjenestene. Oppstart av utskifting av vinduer og balkongdører er satt til 2. januar, med ferdigstillelse senest 30. juni. Alle får 3-lagsvinduer med åpningsmulighet.
Rekkefølgen for utskifting blir som følger:
Gruppe 1: Blokk 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Gruppe 2: Blokk 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Gruppe 3: Blokk 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Gruppe 4: Blokk 57, 59, 61, 63, 65
Gruppe 5: Blokk 67, 69, 71, 73, 75, 77, 32
NB! Mer eksakt info om når vinduene skiftes hos deg kommer i postkassene, nyhetsbrev og på nett. Du trenger ikke ringe styreleder for mer info, for dette er det vi kan kommunisere foreløpig. Det jobbes akkurat nå med de konkrete planene hos leverandør og prosjektleder.

Høstrydding onsdag 12. oktober

Det vil bli utplassert containere for høstens rydding av loft- og kjellerboder, samt annet avfall beboere ønsker å bli kvitt, 12.oktober. De blir fjernet morgenen 13. oktober.

Alle beboere oppfordres til å kaste alt som står umerket i fellesarealene på loft og i kjeller i sin oppgang. Containere vil bli utplassert rundt om i borettslaget. Det vil ikke bli utført rydding med ryddemannskap i år, du kaster det du vil bli kvitt selv.