Kategoriarkiv: Nyttig info

Nye benker i borettslaget

Endelig er våren her! Vi gleder oss stort over at grøntarealene våre endelig er i ferd med å bli nettopp grønne igjen, og at gradestokken ikke lenger viser blå!

Vi har store, flotte utearealer i borettslaget vårt, og vi har fått tilbakemeldinger om at det hadde vært fint med flere benker. Det er derfor veldig hyggelig å melde at det vil bli plassert ut flotte benker rundt i borettslaget. Enkelte steder der det er ulent terreng blir benkene plassert på små paviljonger. Den første er nå på plass ved nummer 7.

Grunnet takrehabiliteringen er det flere som får en avkortet balkongsesong. Vi velger derfor å plassere majoriteten av benkene i nedre del av gata denne første sesongen og en mindre andel øverst.  Selv om en større andel benker står i nedre del, er det selvfølgelig fritt frem for alle å bruke alle benker uansett hvor du bor.

Helt til sist oppfordrer vi alle til å ta hensyn til naboene. Rydd etter dere når dere går, og avpass støynivået når ettermiddag går mot kveld.

Vårhilsen fra styret

Plattingen er designet og snekret av vår egen vaktmesterassistent Terje

Containere settes ut 10. mai

Mandag 10. mai blir det satt ut containere på flere steder i borettslaget. De kommer på morgenen og blir hentet tidlig tirsdag 11. mai.

Egne kasser for spesialavfall

Det blir satt ut egne kasser for kasting av maling, småelektrisk og hvitevarer. Disse finner du til høyre for Joker. De blir også stående til tirsdag 11. mai.

Feilsortering koster fellesskapet mye

Hver gang vi leier inn containere, ender det ofte med at feilkasting koster oss flere 100 000 i ekstra utgifter. Dette er penger vi kunne brukt på mye hyggeligere ting for fellesskapet. Hvis dette fortsetter, vurderer vi å kun ha ryddeaksjon én gang per år.

Eksempler på ting som IKKE kastes i containerne: impregnert trevirke, bildekk , batterier, sykkeldekk, gips. Dette må du selv levere til de stedene som tar i mot til gjenvinning.

Og husk at alle søppelsekker må være gjennomsiktige. Hele containeren blir regnet som spesialavfall hvis det er svarte søppelsekker i den.

 • Hvis du er i tvil om hvor noe skal kastes/kan kastes, spør oss!
 • Vær den gode naboen som sier fra på en vennlig måte hvis du ser noen som kaster feil.
Foto: Rinke Dohmen | Unsplash

Tid for plantekasser

Da er det straks vår og tid for utdeling av plantekasser for en ny sesong. Har du grønne fingre og ønsker å dyrke grønnsaker eller blomster? Send en e-post til hovin.borettslag@gmail.com innen 05.04.21 og merk mailen med «Plantekasser».

Hadde du kasse i fjor og ønsker å være med i trekningen i år og, skriv ned nummeret på kassen du hadde sist. Det vil bli noe forflytning av noen av kassene, på grunn av solforhold og stillaser, men vi prøver å finne en kasse på området nærmest der du bor. Dere som ikke fikk kasse i fjor og stod på venteliste, vil få prioritet dersom dere ønsker kasse.

Hadde du kasse i fjor, men ikke ønsker det videre? Da må du rydde ut av kassen og renske opp slik at det er klart for nye dyrkere!

Kassene er fordelte ved nr. 9, ved nr. 47, 77/32 og bak nr. 26.

Foto: Jelleke Vanooteghem / Unsplash

Pakkeboks i borettslaget

Etter avtale med Posten har vi nå fått Pakkeboks i Hovin Borettslag. Pakkeboks Hovin står inntil veggen til garasjeanlegget i St. Jørgens vei 53, til høyre for Joker Hasle.

For å hente pakker i pakkeboks trenger du Pakkeboks-appen. Last ned appen til mobilen din og registrer deg med mobilnummeret ditt. 

Pakkeboks Hovin

Fyring

Vi har fått tilbakemeldinger om at flere av beboerne har hatt utfordringer med fyring, derfor har vi kontaktet Brann- og redningsetaten angående feiing av pipene. Beskjeden fra dem er at de inspiserer pipene hvert 5. år, og at kommer til oss i 2021. Ved siste inspeksjon opplyste feier at pipene våre har keramiske fôringer, noe som betyr at innsiden er veldig glatte. Dette betyr at sot ikke setter seg så lett fast i motsetning til en murt teglsteinspipe som kan være veldig ujevn.

Brann- og redningsetaten sa også at nedslag av røyk ikke skyldes at pipene ikke er feid, men at det ikke kommer nok tilluft ved fyring. Dette er spesielt en utfordring i gamle bygg dersom det er mye vind ute. Det er derfor viktig at alle leiligheter holder luftekanalene over vinduene åpne. Dette gjelder også om man ikke fyrer selv. Det kan også oppstå problemer med innsig av røyk dersom peisovnene er montert feil. 

Vi ber alle beboere om å sette seg inn retningslinjene rundt fyring i borettslaget og å ha luftekanalene over vinduet åpne. 

Dersom du opplever gjentagende problemer med å fyre eller har spørsmål rundt dette, ta kontakt med styret på hovin.borettslag@gmail.com eller 916 93 641, så kan vi utrede hva problemet bunner i.

Foto: Oxana LyashenkoUnsplash

Hva skjer med avtalen vi har på TV/internett?

Som mange av dere vet er vi nå utenfor avtaletid med Viken/Altibox.

Vi jobber nå med å kunne legge frem nye alternativ for beboerne. Aller helst skulle vi ønske at vi kunne invitert til fysisk infomøte for å gi dere anledning til å få en presentasjon av løsningene i plenum.

Av erfaring vet vi at TV og internett er viktig for mange av dere. Derfor ønsker vi å legge godt grunnlag før dere skal ta stilling til veien videre.

Vi vet at spørsmålsrunde på fysiske møter besvarer spørsmål man kanskje ikke visste at man hadde, og at det for mange er lettere å følge med på slike møter enn på digitale møter.

Erfaringene vi sitter igjen med etter den digitale generalforsamlingen viser at den foreløpige løsningen til Obos har stort forbedringspotensiale når det gjelder toveis kommunikasjon. Dessverre stikker koronapandemien kjepper i hjulene for oss, så styret vurderer likevel å avholde ekstraordinær generalforsamling på samme tekniske premisser som sist. Denne vil avholdes i desember og da vil vi legge fram TV/internett som egen sak.

Hva har endret seg etter at avtalen gikk ut?

 • Nye beboere ikke få samme pris som da vi var innenfor avtale.
 • For eksisterende beboere vil TV-dekoder fungere som før ut 2021.
 • TV Overalt-appen fases ut og vil ikke fungerer på nåværende avtale etter 31.12. Hvis det er ønskelig å beholde denne appen, må løsningen oppdateres til et av pakketilbudene under.
 • Hvis du ikke benytter TV Overalt, vil du ikke få noen endring.

Pakketilbud (for de som mister TV Overalt-appen)

 • Altibox 300 kr 499,- per mnd
 • Altibox 500 kr 599,- per mnd
 • Altibox 1000 kr 799,- per mnd

Pakketilbudene inkluderer både TV og internett.

OBS! Dette er IKKE en del av de nye forslagene. De blir presentert senere.

Foto av Glenn Carstens-PetersUnsplash

iSekk – plassering og bortkjøring av avfall fra oppussing

Det har kommet flere henvendelser i forbindelse med beboeres bruk av iSekk og plassering av avfall fra oppussingsarbeid. Hvis du har planer om å ta i bruk iSekk, ber vi deg følge disse enkle retningslinjene:

 • Ta kontakt med vaktmesteren for riktig utplassering av sekk.
 • Sekkene skal merkes med leilighetsnummer. Dette gjør du enkelt ved å klistre på en teipbit eller lignende og skrive på leilighetsnummeret ditt.
 • Sekker som ikke er merket vil bli fjernet så fort de blir oppdaget.
 • Sekker kan kun bli stående i kort tid (vi snakker 2–3 dager for det samme avfallet).
 • Sekker som blir stående over tiden vil bli fjernet for brukers regning.
 • Sekkene skal stå minst 5 meter fra husveggen på grunn av brannfare.
 • Sekkenes tilstand og plassering skal ikke representere noen form for fare for noen.
 • Sekkene skal ikke være til hinder for ferdsel på vei og fortau eller stenge dører/oppganger.
 • Sekkene skal ikke stå i nærheten av søppelcontainerne, fordi de vil hindre adkomsten til søppelbilen.
 • Andelseieren må i utgangspunktet ta ansvaret for andres eventuelle misbruk av sekkene o.l. (med andre ord, fjerne andres avfall).
Bildet er lånt fra Norsk gjenvinning

Containere settes ut 8. juni

Mandag 8. juni blir det satt ut containere i borettslaget.

Husk at alle søppelsekker må være gjennomsiktige.

Containerne blir stående fram til dagen etter, så vi håper mange benytter denne sjansen til å rydde på loftet og i kjelleren.

Spesialavfall skal i egne containere

Farlig avfall som maling og elektronikk må leveres i egne containere som står utenfor Joker. Det koster borettslaget mye å kvitte oss med avfall som ikke leveres på riktig måte.

Foto Victoire Joncheray på Unsplash

Brannvernutstyret i leilighetene er nå ti år og byttes ut i løpet av juni

Minimumskravet til røykvarsling og slukkeutstyr er borettslagets ansvar og skal følge boligen uavhengig av annet tilleggsutstyr beboere allerede har gått til anskaffelse av.

Røykvarslere

Det skal monteres 2 optiske røykvarslere i alle boenheter, bortsett fra noen i nr. 32 som får en varsler. Røykvarslerne monteres i gang- og stuetak. Røykvarslerne har innebygd ti års batteri og kan enkelt betjenes fra gulvet.

Gammel røykvarsler i gang demonteres av montør, før ny monteres på samme sted. Det tas forbehold om riktig plassering på den gamle i henhold til krav i forskrifter, herunder avstand til vegg, soverom, vanndamp fra bad. Røykvarsler skal høres på soverom med døren igjen.

Pulverapparat

Alle boliger får nytt pulverapparat, så sett fram det gamle til innsamling. (Det gamle er ikke godkjent lenger og kan heller ikke brukes på hytte.)

Røykvarslere tilknyttet boligalarm ikke fritatt for montering

Vi gjør oppmerksom på at boliger med røykvarsling tilknyttet boligalarm ikke er fritatt for montering. Dette er personlig utstyr som følger deg som beboer og går dermed ikke inn under borettslagets ansvar. Denne type løsninger kan ikke erstatte borettslagets røykvarslere. Røykvarslere tilknyttet boligalarm blir ikke demontert.

Må jeg være hjemme når monteringen skjer?

Det er ikke krav til at du er hjemme under monteringen, men boligen må være tilgjengelig i oppsatt tidsrom, enten ved at du har levert nøkkel til nabo, til styret eller at du har en stedfortreder som kan være tilstede. Du kan også levere nøkkel til vaktmesteren.

Nøkkelen merkes tydelig med navn og adresse i konvolutt og leveres til vaktmester Bent før montering. Han treffes på kontoret i nr. 39 (baksiden av Vaskeriet) mellom kl 07.00 og 08.00. Nøkkelen kan også legges i den postkassen utenfor vaktmesterkontoret som merket med Firesafelogo.

Tilbakelevering av nøkkel

Nøkkelen kan hentes hos vaktmester etter montering. Vi kan også legge nøkkelen i postkassen din etter montering, men dette må skrives på konvolutten. Lever kun nøkkel til leilighet ikke hele knippet. Nøkler vi ikke får lagt i postkassen leveres vaktmester.

Husk å skru av boligalarm og låse inn kjæledyr. Firesafe kan ikke ta ansvar for eventuelle alarmutrykninger eller dyr som rømmer.

Tidsplan

Vi starter på dagens første oppsatte adresse og jobber fra 1. etasje og oppover i hver oppgang. Vi kan være ferdige før oppsatt slutt-tid, men uforutsette ting kan skje og forsinkelser kan oppstå. Vi avslutter likevel ikke dagen før alle har fått besøk. Noen adresser overlapper i tidsbolkene, oppgitte tider er ca-tider.

Det er vanskelig for oss å gjøre avtaler utenom oppsatt tid. Dette gjør at naboene dine må vente lenger på oss. Skulle du likevel ha problemer med tidene, er det viktig at vi hører fra deg.

For spørsmål kontakt Firesafe ved Ketil.Branting@firesafe.no

Informasjon om smitteverntiltak i forbindelse med korona

Onsdag 10. juni

08.00–12.00: 1, 3, 5, 7, 9

12.00–16.00: 11, 13, 15, 17

Torsdag 11. juni

08.00–12.00: 2, 4

12.00–16.00: 6, 19

Fredag 12. juni

8.00–16.00: 8, 10, 12 (her er vi midtveis i nr. 10 ca. kl 12.00)

Mandag 15. juni

08.00–12.00: 21, 23, 25, 27

11.30–16.00: 29, 31, 33, 35

Tirsdag 16. juni

08.00–12.00: 37, 41, 43

11.00–16.00: 45, 47, 49

Onsdag 17. juni

08.00–12.00: 51, 53, 55

12.00–16.00: 14, 16, 18    

Torsdag 18. juni

8.00–12.00: 20, 22, 24, 26

12.00–16.00: 28, 30, 65

Fredag 19. juni

8.00–16.00: 63, 61, 59 (her er vi midtveis i nr. 61 ca. kl 12.00)

Mandag 22. juni

08.00–12.00: 71, 73, 75, 77

12.00–16.00: 67, 69, 57

Tirsdag 23. juni

08.00–14.00: 32

Brannslukker

Foto: Piotr Chrobot | Unsplash