Kategoriarkiv: Nyttig info

Balkonglivet nærmer seg

Nå nærmer tiden seg for uteliv på balkongene og uteplassene. Vi ønsker at alle skal få en hyggelig utetid. Derfor oppfordrer vi deg til å utvise godt naboskap når det gjelder grilling, røyking og musikk på balkongen.

Husordensreglene gjelder selv om det er utesesong. Dette betyr at det skal være alminnelig ro i borettslaget etter klokken 23. Du kan gjerne grille på balkongen, men husk at det kun er lov til å bruke elektrisk grill eller gassgrill.

Vi ber også om at du ikke mater fuglene ved å kaste mat på plenen. Dette tiltrekker seg mus og rotter.

På grunn av brannfare setter vi stor pris på at sneiper og aske havner i askebegeret og ikke i blomsterpotter eller på bakken.

Sånn ellers ønsker vi både to- og firbeinte et herlig balkongliv!

DSC_0949

 

Felleskostnadene økes fra 1. mars

fellesutgifterFra 1. mars blir det en øking i felleskostnadene på 5 %. Økingen skyldes høyere kostnader på varer og tjenester som borettslaget kjøper, øking av kommunale avgifter og høyere rente på fellesgjelden.

I tillegg er den enkelte som må betale medlemskontingenten i OBOS til medeier av leiligheten. Denne er også med på fakturaen for mars.

Årskontroll av brannvern i boliger

Brannvernutstyret i boligene er styrets ansvar. Brannslukkere og røykvarslere i alle boliger i Hovin Borettslag skal nå kontrolleres og dokumenteres. Kontrollen blir utført av firmaet Trygg og sikker.

Hvordan forholde deg til besøket:

Det er viktig at brannvernutstyret blir gjort tilgjengelige for kontroll. Hvis beboeren ikke kan være hjemme på kontrolldagen, kan nøkler leveres til vaktmesteren. Du kan også sette utstyret som skal kontrolleres (altså brannslukker og røykvarsler/-e) ut på dørmatten/utenfor døren din. 

Beboere som ønsker å levere nøkler til vaktmesteren, kan treffe ham på vaktmester-kontoret i St. Jørgens vei 39 hverdager mellom kl. 07 og kl. 08. Nøkler vil bli returnert til postkasse etter bruk med mindre annet opplyses, for eksempel vaktmester eller nabo. Innleverte nøkler må leveres i konvolutt merket med navn, adresse og etasje (eventuelt leilighetsnummer). Husk at innleverte nøkler må passe i postkasse. Nøkler som ikke passer i postkasse vil bli returnert vaktmesteren.

Hvis du har levert nøkkel, husk å sette frem apparatet for kontroll.

Viktig:
Husk å skru av boligalarm og låse inn kjæledyr på soverommet/egnet rom. Trygg og Sikker kan ikke ta ansvar for eventuelle alarmutrykninger eller kjæledyr som rømmer.

Finn kontrolldagen din – tid 08.00–Ca 15.00

Mandag 29.10
St. Jørgens vei: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Tirsdag 30.10
St. Jørgens vei: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Onsdag 31.10
St. Jørgens vei: 35, 37,41, 43, 45, 47, 49

Torsdag 01.11
St. Jørgens vei: 2, 4, 6

Fredag 02.11
St. Jørgens vei: 8, 10, 12

Mandag 05.11
St. Jørgens vei: 57, 59, 61

Tirsdag 06.11
St. Jørgens vei: 63, 65, 77, 75

Onsdag 07.11
St. Jørgens vei: 67, 69, 71, 73, 32

Torsdag 08.11
St. Jørgens vei: 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Fredag 09.11
St. Jørgens vei: 51, 53, 55,14

  • Det daglige arbeidet starter på den første oppgitte adressen i første etasje og fortsetter til øverste etasje.
  • Oppgitte tider er ca. tider.
  • Vi kan være ferdige før oppgitt tid ca. kl. 15.00.
  • Boligene må være tilgjengelige i hele det oppgitte tidsrommet.
  • For effektiv fremdrift og gjennomføring innenfor oppgitt tidsrom vil det ikke være rom for bestilling av tid.

For spørsmål kontakt Trygg og Sikker på tlf: 22 11 01 10 eller e-post: ketil@tryggogsikker.no. E-post leses ikke på kveld eller helg.

Nordic_6kg
Kontrollen gjelder avbildet Nordic 6 kg pulverapparat innkjøpt av styret i desember 2011 samt kontroll av røykvarslere.

Fremdrift branntetting

Rev. 2, datert 25.10.18

Branntettingsprosjektet er nå godt i gang, og flere av badene er allerede ferdigstilt. Tilbakemeldingene fra beboere så langt har vært svært positive, og vi opplever at Oslo Brannsikring er en entreprenør som strekker seg svært langt for oss.

Mange har etterlyst en fremdriftsplan. Grunnen til at denne kommer først nå er at prosjektet har måttet «sette seg litt» før entreprenør har kunnet anslå hvor lang tid arbeidet tar, og dermed beregne når man kommer hvor.

Fremdriftsplanen ble oppdatert 25. oktober.

Følgende gjelder fortsatt:

  • Planen er kun veiledende. Det er varsel som henges opp på dør ca. en uke før oppstart som er gjeldende.
  • Planen kan avvike med pluss/minus 2 uker. Dette er avhengig av fremkommelighet i leiligheter, tilleggsarbeider, uforutsette hendelser etc. Hvis du ser at det vil være helt umulig i den perioden din oppgang tas, kontakt Oslo Brannsikring så fort som mulig.
  • Beboere må forvente at arbeider tar opptil fem virkedager pr. leilighet. Dette er fordi de ulike fagene ikke får gjort alt på samme dag. Badene vil være fullt brukelige i disse dagene.

Oppdatert_fremdriftsplan_251018

Se fremdriftsplan (pdf)

Høstens kjeller- og loftsrydding

container-2661347_1280
Onsdag 10. oktober blir det plassert ut containere i borettslaget.

Det vil også bli plassert ut egne containere til hvite-og brunevarer og kurver til maling/farlig avfall. Disse blir satt til høyre for butikken.

Containerne blir stående fram til dagen etter, så vi håper mange benytter denne sjansen til å rydde på loftet og i kjelleren.

Branntetting av bad

Som nevnt på generalforsamling er styret igang med å få utbedret
branntetting i borettslaget. Dette er på bakgrunn av en utredning som viste
store variasjoner i utførelsen av branntettingen mellom etasjene. I en stor del
av leilighetene som ble undersøkt i utredningen viste det seg at
branntettingen ikke var tilfredsstillende utført eller manglet. Gjennom denne
utredningen viste det seg også at noen bad har ventilasjonsluker som er
delvis tettet igjen. I forbindelse med branntettingsarbeidet vil derfor disse
ventilasjonslukene også bli utbedret, for bedre ventilasjon i byggene.


Før-befaring uke 32 og 33, oppstart uke 35

Det er Oslo Brannsikring som vil stå for arbeidet, og prosjektet har oppstart i uke 35. I forkant av dette vil de gjennomføre en før-befaring i alle leiligheter for å få oversikt over hvordan forholdene er i hver leilighet (type tak, ventilasjon osv.). Denne finner sted i uke 32 og uke 33 mellom klokken 17–21. Informasjon med detaljert oversikt henger nå på oppslagstavlene. Du kan også se oversikten her (pdf)

Beskjed på døren din
Oslo Brannsikring vil henge beskjed på døren din om hvilken dag de kommer for å utføre jobben.


Selve prosessen

Branntettingen vil bli gjennomført ved å gå inn gjennom taket på badet.

For de som har gipstak i dag vil det bli gjennomført de- og remontering av
gipshimling, inkludert el-arbeider, fug, sparkling og to strøk maling.

For de som har spiletak vil taket kun trekkes til side og deretter remonteres.

Det er utarbeidet et eget tilbud til beboere med spiletak, dersom disse ønsker
gipstak med spot-belysning. Kostnad på dette dekkes av den enkelte beboer. Faktura kommer fra Oslo Brannsikring.

Tilbudet er som følger:

Montering av gipshimling, inkludert nedlekting, gips, el-arbeider, fuging, evt. taklist, sparkling og maling 2 strøk. Pris 9 900 kr (ekskl. mva.)

Dersom du også ønsker spotbelysning tilkommer 7 300 kr. Dette inkluderer 4 stk. Led-spotter, 1 stk. trafo og 1 dimmer. Se informasjon om og bilder av spottene (pdf)

Samlet pris blir på 17 200 kr (ekskl. mva.)

Beboere som ønsker dette må sende e-post til morten@oslobrannsikring.no innen mandag 20. august.

Prosjektet dekkes av oppsparte midler og vil ikke føre til økning av
felleskostnader.