Kategoriarkiv: Nyttig info

Hovin Borettslag blir digitale!

Som noen av dere sikkert har lagt merke til er vi i gang med å installere digital oppslagstavle i alle oppganger.

Tavlene er skjermer på 32 tommer, og disse vil erstatte dagens system med opphengslister.

Fordelen med en infoskjerm er at vi når mange beboere raskt og effektivt. Styret og vaktmester vil bruke tavlene til å dele informasjon med beboerne og velge om denne skal vises i en eller flere blokker. Fremover vil også nyhetsbrevet bli publisert her.

Beboerne vil kunne gjøre oppslag på tavlene via en sms-løsning som er svært enkel i bruk.

Arbeidet ferdigstilles de kommende ukene, men er du nysgjerrig allerede nå kan du avlegge Styretavlas nettside et besøk

Styretavla

Ikke la vaskemaskin, oppvaskmaskin eller tørketrommel gå på natta

I hele tre av ti norske hjem blir vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel brukt på natta eller når ingen er hjemme.

Risikoen for brann er ikke større om natta, men det kan ta betydelig lengre tid før du oppdager brannen og kan redde deg selv og andre. Dermed er det en mye større risiko for personskader og større skadeomfang på boligen.

Det er ikke uten grunn at det anbefales å være tilstede og våken når disse apparatene går. Vaskemaskinen, tørketrommelen og oppvaskmaskinen har varmeelementer som møter både støv og fukt. Derfor er de noen av apparatene som er mest utsatt for brann etter komfyren i norske hjem.

Se sjekkliste for brannsikkerhet i boligen (Norsk brannvernforening)

Vaskemaskiner

Containerne kommer 14. oktober

Mandag 14. oktober blir det satt ut containere i borettslaget.

Nytt av året er at vi ikke lenger kan levere avfall i sorte søppelsekker. Alle søppelsekker må være gjennomsiktige.

Farlig avfall som maling og elektronikk må leveres i egne containere som står utenfor Joker. Det koster borettslaget mye å kvitte oss med avfall som ikke leveres på riktig måte.

Containerne blir stående fram til dagen etter, så vi håper mange benytter denne sjansen til å rydde på loftet og i kjelleren.

container-2661347_1280

Fjernvarmeutbygging i nummer 32

Hva skal gjøres

FjernvarmeFortum Oslo Varme skal tilknytte St. Jørgens vei 32 som ny fjernvarmekunde. I den forbindelse skal Enwa bygge nytt ledningsnett som vist på skissen. Ledningene kobles til eksisterende fjernvarmenett på fotballsletta som ligger på andre siden av gangveien. Grøntarealer og kryssing av gangveien vil berøres av dette.

Arbeidet er planlagt utført i uke 35–38, på hverdager i tidsrommet 07.00 til 20.00.

Det bemerkes at det kan bli endringer i fremdriften pga. uforutsette ting som f. eks. fjell og ukjente ledninger i grunnen som krever noe mer tid. 

Fjernvarmeutbyggingen innebærer gravearbeider, legging av ledninger, igjenfylling av grøfter og istandsettelse.

Det er Veflen Entreprenør AS som står for selve gravearbeidene.

Det skal også bygges innvendig i selve bygget der teknisk rom ligger i dag.

Totalentreprenør for utbyggingen er ENWA PMI v/prosjektleder Harald Johnsen.

Velkommen til generalforsamling

Når: onsdag 8 mai 2019 kl. 18:00
Hvor: Vaskeriet

Styret håper du leser gjennom borettslagets årsrapport og regnskap for 2018 og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Hovin Borettslag det kommende året.

Du som har samtykket digitalt skal allerede ha fått innkallingen på e-post. Hvis du ikke har samtykket digitalt, vil du få innkallingen i posten i løpet av neste uke. Den ble postlagt fredag 26. april.

Hvem kan delta på generalforsamlingen?

 • Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett.
 • Det er kun én stemme pr. andel.
 • Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg.
 • Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
 • En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
 • En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Generalforsamling 2018 − Innkalling, årsberetning, regnskap (pdf)

Hovin-Borettslag
Foto: Bjørn Eirik Hanssen

Balkonglivet nærmer seg

Nå nærmer tiden seg for uteliv på balkongene og uteplassene. Vi ønsker at alle skal få en hyggelig utetid. Derfor oppfordrer vi deg til å utvise godt naboskap når det gjelder grilling, røyking og musikk på balkongen.

Husordensreglene gjelder selv om det er utesesong. Dette betyr at det skal være alminnelig ro i borettslaget etter klokken 23. Du kan gjerne grille på balkongen, men husk at det kun er lov til å bruke elektrisk grill eller gassgrill.

Vi ber også om at du ikke mater fuglene ved å kaste mat på plenen. Dette tiltrekker seg mus og rotter.

På grunn av brannfare setter vi stor pris på at sneiper og aske havner i askebegeret og ikke i blomsterpotter eller på bakken.

Sånn ellers ønsker vi både to- og firbeinte et herlig balkongliv!

DSC_0949

 

Felleskostnadene økes fra 1. mars

fellesutgifterFra 1. mars blir det en øking i felleskostnadene på 5 %. Økingen skyldes høyere kostnader på varer og tjenester som borettslaget kjøper, øking av kommunale avgifter og høyere rente på fellesgjelden.

I tillegg er den enkelte som må betale medlemskontingenten i OBOS til medeier av leiligheten. Denne er også med på fakturaen for mars.

Årskontroll av brannvern i boliger

Brannvernutstyret i boligene er styrets ansvar. Brannslukkere og røykvarslere i alle boliger i Hovin Borettslag skal nå kontrolleres og dokumenteres. Kontrollen blir utført av firmaet Trygg og sikker.

Hvordan forholde deg til besøket:

Det er viktig at brannvernutstyret blir gjort tilgjengelige for kontroll. Hvis beboeren ikke kan være hjemme på kontrolldagen, kan nøkler leveres til vaktmesteren. Du kan også sette utstyret som skal kontrolleres (altså brannslukker og røykvarsler/-e) ut på dørmatten/utenfor døren din. 

Beboere som ønsker å levere nøkler til vaktmesteren, kan treffe ham på vaktmester-kontoret i St. Jørgens vei 39 hverdager mellom kl. 07 og kl. 08. Nøkler vil bli returnert til postkasse etter bruk med mindre annet opplyses, for eksempel vaktmester eller nabo. Innleverte nøkler må leveres i konvolutt merket med navn, adresse og etasje (eventuelt leilighetsnummer). Husk at innleverte nøkler må passe i postkasse. Nøkler som ikke passer i postkasse vil bli returnert vaktmesteren.

Hvis du har levert nøkkel, husk å sette frem apparatet for kontroll.

Viktig:
Husk å skru av boligalarm og låse inn kjæledyr på soverommet/egnet rom. Trygg og Sikker kan ikke ta ansvar for eventuelle alarmutrykninger eller kjæledyr som rømmer.

Finn kontrolldagen din – tid 08.00–Ca 15.00

Mandag 29.10
St. Jørgens vei: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Tirsdag 30.10
St. Jørgens vei: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Onsdag 31.10
St. Jørgens vei: 35, 37,41, 43, 45, 47, 49

Torsdag 01.11
St. Jørgens vei: 2, 4, 6

Fredag 02.11
St. Jørgens vei: 8, 10, 12

Mandag 05.11
St. Jørgens vei: 57, 59, 61

Tirsdag 06.11
St. Jørgens vei: 63, 65, 77, 75

Onsdag 07.11
St. Jørgens vei: 67, 69, 71, 73, 32

Torsdag 08.11
St. Jørgens vei: 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Fredag 09.11
St. Jørgens vei: 51, 53, 55,14

 • Det daglige arbeidet starter på den første oppgitte adressen i første etasje og fortsetter til øverste etasje.
 • Oppgitte tider er ca. tider.
 • Vi kan være ferdige før oppgitt tid ca. kl. 15.00.
 • Boligene må være tilgjengelige i hele det oppgitte tidsrommet.
 • For effektiv fremdrift og gjennomføring innenfor oppgitt tidsrom vil det ikke være rom for bestilling av tid.

For spørsmål kontakt Trygg og Sikker på tlf: 22 11 01 10 eller e-post: ketil@tryggogsikker.no. E-post leses ikke på kveld eller helg.

Nordic_6kg
Kontrollen gjelder avbildet Nordic 6 kg pulverapparat innkjøpt av styret i desember 2011 samt kontroll av røykvarslere.