Kategoriarkiv: Nyttig info

Fremdrift branntetting

Rev. 2, datert 25.10.18

Branntettingsprosjektet er nå godt i gang, og flere av badene er allerede ferdigstilt. Tilbakemeldingene fra beboere så langt har vært svært positive, og vi opplever at Oslo Brannsikring er en entreprenør som strekker seg svært langt for oss.

Mange har etterlyst en fremdriftsplan. Grunnen til at denne kommer først nå er at prosjektet har måttet «sette seg litt» før entreprenør har kunnet anslå hvor lang tid arbeidet tar, og dermed beregne når man kommer hvor.

Fremdriftsplanen ble oppdatert 25. oktober.

Følgende gjelder fortsatt:

  • Planen er kun veiledende. Det er varsel som henges opp på dør ca. en uke før oppstart som er gjeldende.
  • Planen kan avvike med pluss/minus 2 uker. Dette er avhengig av fremkommelighet i leiligheter, tilleggsarbeider, uforutsette hendelser etc. Hvis du ser at det vil være helt umulig i den perioden din oppgang tas, kontakt Oslo Brannsikring så fort som mulig.
  • Beboere må forvente at arbeider tar opptil fem virkedager pr. leilighet. Dette er fordi de ulike fagene ikke får gjort alt på samme dag. Badene vil være fullt brukelige i disse dagene.

Oppdatert_fremdriftsplan_251018

Se fremdriftsplan (pdf)

Høstens kjeller- og loftsrydding

container-2661347_1280
Onsdag 10. oktober blir det plassert ut containere i borettslaget.

Det vil også bli plassert ut egne containere til hvite-og brunevarer og kurver til maling/farlig avfall. Disse blir satt til høyre for butikken.

Containerne blir stående fram til dagen etter, så vi håper mange benytter denne sjansen til å rydde på loftet og i kjelleren.

Branntetting av bad

Som nevnt på generalforsamling er styret igang med å få utbedret
branntetting i borettslaget. Dette er på bakgrunn av en utredning som viste
store variasjoner i utførelsen av branntettingen mellom etasjene. I en stor del
av leilighetene som ble undersøkt i utredningen viste det seg at
branntettingen ikke var tilfredsstillende utført eller manglet. Gjennom denne
utredningen viste det seg også at noen bad har ventilasjonsluker som er
delvis tettet igjen. I forbindelse med branntettingsarbeidet vil derfor disse
ventilasjonslukene også bli utbedret, for bedre ventilasjon i byggene.


Før-befaring uke 32 og 33, oppstart uke 35

Det er Oslo Brannsikring som vil stå for arbeidet, og prosjektet har oppstart i uke 35. I forkant av dette vil de gjennomføre en før-befaring i alle leiligheter for å få oversikt over hvordan forholdene er i hver leilighet (type tak, ventilasjon osv.). Denne finner sted i uke 32 og uke 33 mellom klokken 17–21. Informasjon med detaljert oversikt henger nå på oppslagstavlene. Du kan også se oversikten her (pdf)

Beskjed på døren din
Oslo Brannsikring vil henge beskjed på døren din om hvilken dag de kommer for å utføre jobben.


Selve prosessen

Branntettingen vil bli gjennomført ved å gå inn gjennom taket på badet.

For de som har gipstak i dag vil det bli gjennomført de- og remontering av
gipshimling, inkludert el-arbeider, fug, sparkling og to strøk maling.

For de som har spiletak vil taket kun trekkes til side og deretter remonteres.

Det er utarbeidet et eget tilbud til beboere med spiletak, dersom disse ønsker
gipstak med spot-belysning. Kostnad på dette dekkes av den enkelte beboer. Faktura kommer fra Oslo Brannsikring.

Tilbudet er som følger:

Montering av gipshimling, inkludert nedlekting, gips, el-arbeider, fuging, evt. taklist, sparkling og maling 2 strøk. Pris 9 900 kr (ekskl. mva.)

Dersom du også ønsker spotbelysning tilkommer 7 300 kr. Dette inkluderer 4 stk. Led-spotter, 1 stk. trafo og 1 dimmer. Se informasjon om og bilder av spottene (pdf)

Samlet pris blir på 17 200 kr (ekskl. mva.)

Beboere som ønsker dette må sende e-post til morten@oslobrannsikring.no innen mandag 20. august.

Prosjektet dekkes av oppsparte midler og vil ikke føre til økning av
felleskostnader.

Mandagsdans Hovin Borettslag

Velkommen til Mandagsdansen!
Mandagsdansen er et ukentlig gratis dansetreff for beboerne i St. Jørgensvei. Det foregår hver mandag fra klokka 17.00 – 18.30 på Vaskeriet. Den første halvdelen danser vi sammen fritt til musikk. Ingen forkunnskap er nødvendig, og alle er hjertelig velkommen. Den andre halvdelen jobber vi alle med oppgaver som en sjøl ønsker å jobbe med. Om du for eksempel vil teste ut en idé alene, eller jobbe med kreative oppgaver sammen med andre i et halvstort rom, så er det bare å møte opp. 
 
Mandagsdansen startet i 2016 som Torsdagsdansen/Dansetreff. Det er initiert og drives av Trude Nohr Lillegaard og Astrid Groseth i samarbeid med Hovin Borettslag.

Kjeller og loftsrydding 3.oktober

Borettslaget har bestilt containere til høstens kjeller- og loftsrydding 3.oktober. Containerne vil bli stående frem til morgenen 4.oktober, så beboere bes rydde i dette tidsrommet. Vennligst ikke kast bildekk og elektronikk. Borettslaget må betale mellom 3-5000 kroner per elektroniske artikkel som må sorteres ut, så vær vennlig å unngå dette og lever elektroniske artikler til kildesorteringsstasjon selv.