Kontakt

Forvaltningskonsulent

Borettslaget har utvidet forretningsførerkontrakt med OBOS. Det innebærer at forvaltningskonsulenten vår svarer på henvendelser til borettslaget. Morten Wiker Røstengen er Hovin Borettslag sin forvaltningskonsulent.

Morten er nå i permisjon fram til 28. oktober. Fram til han er tilbake er kontaktinformasjonen:

E-post: forvaltningsavdelingen@obos.no

Hvis det er noe som haster, kan du ringe 22 86 55 00.

Styret gjør oppmerksom på at alle saker som skal styrebehandles må sendes styret eller forvaltningskonsulenten skiftlig, gjerne per e-post.

Vaktmester

Vaktmester Bent Brustad ivaretar den daglige driften og det løpende vedlikeholdet i borettslaget. Han kan treffes på vaktmesterkontoret, som har adresse St. Jørgens vei 39 og er åpent hverdager mellom kl. 07 og kl. 08.

Vaktmester kan også kontaktes på:

Mobil: 920 13 966 (NB! Vennligst ikke ring utenom ordinær arbeidstid.)
E-postvaktmester.hovin@gmail.com

Kontakt vaktmesteren angående skilt til postkasser og nye nøkler, parkeringsplass, problemer med dører, lys i gangene etc.

Styret

Styret har møte ca. en gang i måneden. Dersom du ønsker at noe skal tas opp på styremøtet, eller du har andre spørsmål, kan du kontakte oss via:

Mobil: 916 93 641 (NB! Vennligst ring forvaltningskonsulenten i ordinær arbeidstid.)
E-posthovin.borettslag@gmail.com

Vaskeriet

E-post: hovin.vaskeriet@gmail.com

Sjekk om det er ledig på ønsket dag.

Securitas-vekter

Borettslaget har avtale med Secutitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse kan vekter kontaktes. Assistanse kan for eksempel være hjelp til å stoppe husbråk eller unormal støy i tidsrommet husordensreglene tilsier at det skal være ro (etter kl. 23.00 hverdager og helg).

Securitas-vekter kan kontaktes på:

Telefon: 22 97 10 70