Ny beboer

Velkommen i borettslaget! Her er litt info som er greit å lese gjennom. Lurer du på andre ting, kan det være du finner svaret under de andre fanene på nettsiden. Vi håper du vil trives!

Parkering ved flytting

Det er kommunal parkering i St. Jørgensvei, så her kan du parkere om det er ledig plass. I stikkveiene foran husene er det kun lov til stoppe for kort av og pålessing. I forbindelse med flytting kan du henvende deg til P-service for å søke om tillatelse til å stå lengre utenfor husene.

P-service følger nøye med parkering og vi oppfordrer derfor alle til å følge parkeringsreglene for å unngå bøter.

Ønsker du fast parkeringsplass må du henvende deg til vaktmesteren for å bli satt på liste. Ventetid er ca 2 år.

Nytt navn på ringeklokke og postkasseskilt

Send en mail til vaktmester.hovin@gmail.com med navn og leilighetsnummer (OBOS-nummer, står på faktura for fellesutgifter), så får du gratis nytt skilt.

Digital-TV

Borettslaget har avtale Viken Fiber om levering av digital-TV. Ta kontakt med Viken Fiber for å få utlevert en tv-boks, som blir betalt over fellesutgiftene. Ønsker du internett eller større tv-pakke kan du bestille dette samtidig. Dette betaler du for selv.

Betaling av fellesutgifter

Fellesutgiftene blir innkrevd av OBOS og betales en gang i måneden. Det blir sendt ut giroer for seks måneder en gang i halvåret. Det er også mulighet å betale fellesutgiftene over avtalegiro. Ta kontakt med OBOS om du har spørsmål på 22 86 55 00.

Regler i borettslaget

Det å være andelseier innebærer både plikter og rettigheter.  Vi anbefaler at du leser gjennom våre vedtekter og husordensregler. Du er pliktig til å være med på vår-dugnaden, samt bidra i ruskenopprydning hver vår og høst.

Svar på andre spørsmål som er blitt stilt:

 • Dyrehold tillates kun etter søknad til styret og undertegning av borettslagets dyreholdserklæring. Sjekk bestemmelsene i husordensreglene § 7 Dyrehold
 • Borettslaget har en Joker-butikk som er åpen 7 dager i uken.
 • Trappene blir vasket hver 14 dag.
 • Det er kildesortering av plast, mat, glass, papir og metal. Vanlig søppel kastes i restavfall.
 • Container bestilles vår og høst. Tidspunkt annonseres på nettsider og i nyhetsbrev.
 • Det er ikke fellesvaskeri i borettslaget.
 • Borettslaget har eget selskapslokalet som beboerne kan leie, se under fanen «Vaskeriet«.
 • Securitas har vektertjeneste i borettslaget og kan kontaktes på  22 97 10 70 ved behov for utrykning ved nabobråk etc.
 • Det er ikke tillatt å fremleie ut leiligheten uten tillatelse fra styret.
 • Oppussing der vegger ønskes flyttet, eller store endringer er planlagt, skal orienteres styret.
 • Det er alltid hyggelig å henge opp nabovarsel noen dager før du skal ha fest.
  NB! Husk husordensreglene.
 • Badene er pusset opp i borettslaget regi for ca 20 år siden og vil ikke blitt tatt igjen med det første.

Hvis du har flere spørsmål, ta kontakt med oss.