Vaskeriet

Vaskeriet er Hovin Borettslags kultur- og forsamlingshus. Du kan leie Vaskeriet for private arrangementer som beboer i borettslaget. Det er også mulig å låne lokalet til åpne kulturarrangementer hvis du er beboer i borettslaget eller i nabolaget.

Leie av Vaskeriet for privatpersoner med tilknytning til borettslaget vil være timebasert og prisen er 100 kroner per time, men minimum tid for leie er 3 timer.

Åpne arrangementer, som teaterforestillinger, håndtverksmarkeder osv. er gratis. Styret behandler forespørsler om åpne arrangementer. Send e-post til hovin.vaskeriet@gmail.com

Bruk av lokalene skal være slutt senest kl. 22.00 alle dager (også helg). Lokalene må være vasket og folk må være ute av Vaskeriet senest kl. 22.30.

Det vil være plass til ca 64 sittende til bords. Arrangementer må følge husordensreglene til borettslaget og regler for leie av Vaskeriet.

Ønsker du å leie Vaskeriet, send e-post til: hovin.vaskeriet@gmail.com (Vi svarer så snart vi har mulighet.)

Vi ber om at bookinger blir gjort i god tid før ønsket dato.

E-posten skal inneholde:

  • Navn på andelseier/leietaker
  • Adresse
  • Tidspunkt for ønsket leie, tiden må inkludere tid til vasking
  • E-postadresse
  • Mobilnummer
  • Type arrangement
  • Antall gjester (omtrentlig)

Vi gjør oppmerksom på at navn på leietaker og mobilnummer må være registrert på adressen som oppgis.

Se kalenderen under for ledige tider: