Vaskeriet

Vaskeriet er Hovin Borettslags kultur- og forsamlingshus. Du kan leie Vaskeriet for private arrangementer som beboer i borettslaget eller i nabolaget. Det er også mulig å låne lokalet til åpne kulturarrangementer hvis du er beboer i borettslaget eller i nabolaget.

Leie av Vaskeriet for privatpersoner med tilknytning til borettslaget vil være timebasert og prisen er 100 kroner per time, men minimum tid for leie er 3 timer.

Leie av Vaskeriet til private arrangementer for beboere i nabolaget avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Leieforholdet er timebasert og prisen er 200 kroner per time, og minimum tid for leie er 3 timer. Vi gjør oppmerksom på at beboere i St. Jørgens vei har førsteprioritet i perioder hvor det er stor etterspørsel, for eksempel konfirmasjonstider o.l.

Åpne arrangementer, som teaterforestillinger, håndtverksmarkeder osv. er gratis. Styret behandler forespørsler om åpne arrangementer. Send e-post til hovin.vaskeriet@gmail.com

Det vil være plass til ca 64 sittende til bords. Arrangementer må følge husordensreglene til borettslaget og regler for leie av Vaskeriet.

Ønsker du å leie Vaskeriet, send e-post til: hovin.vaskeriet@gmail.com (Vi svarer så snart vi har mulighet.)

Vi ber om at bookinger blir gjort i god tid før ønsket dato.

E-posten skal inneholde:

  • Navn på andelseier/leietaker
  • Adresse
  • Tidspunkt for ønsket leie, tiden må inkludere tid til vasking
  • E-postadresse
  • Mobilnummer
  • Antall gjester (omtrentlig)

Se kalenderen under for ledige tider: