Regler for leie av Vaskeriet

Hvem kan leie

Andelseiere i Hovin borettslag har anledning til å leie Vaskeriet.

Lokalet kan leies til private arrangementer og til åpne arrangementer uten kommersielle formål der alle beboere og nabolaget kan delta.

Det er 20 års aldersgrense for å leie lokalet.

Ansvarlig person

Det er den som signerer leiekontrakten som anses som ansvarlig person. Ansvarlig person må ha satt seg inn i disse reglene.

Før bruk

Før lokalene tas i bruk skal ansvarlig person påse at lokalet med tilhørende utstyr er i orden.

Eventuelle mangler meldes straks til hovin.vaskeriet@gmail.com. Skader som
ikke er meddelt før lokalene tas i bruk, belastes leietaker. Leietaker finner bruksanvisninger, brann- og rømningsinstruks som oppslag. Hvis du ønsker befaring av lokalet, kan dette avtales med Vaskeriansvarlig på hovin.vaskeriet@gmail.com.

Støy og orden

Arrangementer må følge husordensreglene til borettslaget og regler for leie av Vaskeriet. Leietaker er ansvarlig for orden i og omkring Vaskeriet. Det må vises hensyn til naboer, dvs. at vinduer og dører skal holdes lukket under hele arrangementet. Når man forlater huset, skal dette skje uten sjenanse for naboer og andre. Ved uregelmessigheter har utleier, ved Securitas, anledning til å avbryte et arrangement.

Ved uregelmessigheter som fører til avbrytelse av arrangementet belastes leietaker kr 1.500,–. For øvrig gjelder Hovin Borettslags husordensregler.

Etter bruk

Etter bruk skal ansvarlig person påse at Vaskeriet er rengjort i henhold til sjekklista: at alt utstyr er på plass, at bord og stoler er vasket, foldet sammen og stablet, at søppel og flasker er brakt ut og kastet i avfallsbrønnene. Ved mangelfull rengjøring og opprydding etter bruk belastes leietaker kr. 1.000,– per påbegynte time. Lokalene skal være klargjort og vasket innenfor den tidsperioden Vaskeriet er leid for.

Skader under leieperioden

Leietaker plikter å melde fra om skade på inventar og/eller bygning via sjekklisten som ligger i Vaskeriet. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader. Har noe blitt knust? Meld fra om dette. Pris pr. knuste dekketøy er kr. 5,–.

Leietaker skal vise den største forsiktighet, slik at skader og unødig slitasje unngås. Privat utstyr som medbringes og benyttes skjer på eget ansvar. Det er ikke lov å henge opp pynt/dekorasjoner med spiker/tegnestifter eller lignende som skader tak, vegger eller gulv.

Røyking

Røyking er ikke tillatt i Vaskeriet. Ved røyking utenfor Vaskeriet bes det om at man tar hensyn, og at man ikke er til sjenanse for naboer og andre. Det er høy akustikk mellom blokkene utenfor inngangen til Vaskeriet. Det bes derfor om at røyking skjer på nedsiden av Vaskeriet (ved parkering).

Stengetider

Bruk av lokalene skal være slutt senest kl. 22.00 alle dager (også helg). Lokalene må være vasket og folk må være ute av Vaskeriet senest kl. 22.30.

Betaling av leie

Vi bruker Via OBOS. Dette betyr at leietaker vil motta en lenke på e-post/SMS med betalingsinformasjon. Du kan betale med Vipps eller bankkort og får kvittering på SMS. Leiesatsen for lokalet fastsettes av styret. Leietaker gjøres kjent med leiesatsene ved forespørsel om leie. Leiesatsene finnes også på nettsidene til Hovin Borettslag.

Brannforskrifter

Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruksen som gjelder for lokalet. Denne ligger i informasjonspermen på kjøkkenet.
Ansvarlig person må også gjøre seg kjent med:

  • Rømningsveier
  • Plassering av brannslukningsutstyr
  • Lese brann og rømningsinstruks Ansvarlig person skal sørge for:
  • At rømningsveier ikke blokkeres
  • Å holde oppsikt med bruk av levende lys
  • Å kontrollere lokalene før de forlates

Nødtelefon

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Medisinsk: 113


Antall tillatt i Vaskeriet ved arrangementer

Det er tillatt å være inntil 100 personer i Vaskeriet ved arrangementer. Det er beregnet sitteplasser til 65 personer.

Mislighold av utleieregler

Hvis leietaker misligholder reglene for leie, kan gjentatt leie nektes.

Styret i Hovin Borettslag

Oppdatert 2019